בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

אבחון תעסוקתי - occupational assessment

סדרה של מבדקים שעובר מועמד לעבודה, לשם בדיקה של מידת התאמתו לתפקיד המוצע לו. אבחון זה מתבצע על-ידי מכונים המתמחים בכך, והוא כולל סוגים אחדים של מבחנים:

  • מבחני כישורים: מבחנים שנועדו לזהות את כישורי המועמד, בתחומים כגון חשיבה, יכולת פתרון בעיות, ידע כללי ועוד.
  • מבחני אישיות: מבחנים שנועדו להעריך את אישיותו של המועמד ואת התנהגותו: תכונות אופי, יכולת קבלת החלטות, סמכותיות ועוד.
  • מבחני מצב קבוצתיים: מבחנים שנועדו להעריך יכולתו של המועמד לפעול בקבוצה, והתנהגותו במצבים שבהם נדרשים שיתוף פעולה או תחרות.

את המבחנים ניתן לסווג לפי אופן ביצועם:

  • מבחנים קבוצתיים, הניתנים למספר גדול של נבחנים בבת אחת, לעומת מבחנים אישיים, שבהם בודק המאבחן מועמד יחיד.
  • מבחן מהירות, שבו הזמן לביצוע המטלה מוגבל ביותר, לעומת מבחן שבו ניתן לכל הנבחנים זמן מספיק להשלמת המבחן.
  • מבחנים בכתב לעומת מבחני ביצוע.

בהתאם למבחנים ולראיון אישי עם המועמד, ובהתאם להגדרת דרישות התפקיד כפי שנקבעו על ידי המעסיק, נקבעת חוות הדעת על מידת התאמתו של המועמד לתפקיד. לעתים משמש כלי זה גם לבדיקת מידת התאמתם לתפקיד של עובדים המועמדים לקידום מהותי במסגרת מכרז פנימי. 

לאתר של פילת
לאתר של מכון קינן-שפי
לאתר של מכון אדם מילא
לאתר של מכון נועם