חוק שעות עבודה ומנוחה - תקנות שעות עבודה ברפתנות, התשי"א-1951

לתחילת העמוד תקנות שעות עבודה ברפתנות, התשי"א-1951
לתחילת העמוד 1. יום עבודה ברפתנות
  • תחומו של יום עבודה ברפתנות הוא עשר שעות עבודה.

לתחילת העמוד 2. שבוע עבודה ברפתנות
  • תחומו של שבוע עבודה ברפתנות הוא שבעים שעות עבודה ובלבד שלא יעלה, בממוצע לארבעה שבועות, על ארבעים וחמש שעות עבודה.

לתחילת העמוד 3. תחולה
  • תקנות אלה חלות על העבדתו של עובד המועבד רק בתור רפתן ושהקשר המשפטי בינו ובין מעבידו הוא לפחות ארבעה שבועות.