חוק שעות עבודה ומנוחה - תקנות שעות עבודה בלולנות, התשי"א-1951

לתחילת העמוד תקנות שעות עבודה בלולנות, התשי"א-1951
לתחילת העמוד 1. יום עבודה בלולנות
  • תחומו של יום עבודה בלולנות הוא תשע שעות עבודה.

לתחילת העמוד 2. שבוע עבודה בלולנות
  • תחומו של שבוע עבודה בלולנות הוא ששים ושלוש שעות עבודה ובלבד שלא יעלה, בממוצע לארבעה שבועות, על ארבעים וחמש שעות עבודה.

לתחילת העמוד 3. תחולה
  • תקנות אלה חלות על העבדתו של עובד המועבד רק בתור לולן ושהקשר המשפטי בינו ובין מעבידו הוא לפחות ארבעה שבועות.