חוק שעות עבודה ומנוחה - תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות מס' 2), התשי"ב-1952

לתחילת העמוד תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות מס' 2), התשי"ב-1952
  • מותר שהמנוחה השבועית לעובדים במשמרות תהיה:

    (1) במפעלים בהם נעשית העבודה בשלוש משמרות - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות;

    (2) במפעלים בהם נעשית העבודה בשתי משמרות - אחת לשבועיים - בתחום של פחות מ-36 שעות רצופות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות.