חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
לתחילת העמוד

תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, התשי"א-1951

  • המנוחה השבועית לעובדים בשירותי תחבורה ציבוריים תהיה 25 שעות רצופות  לפחות.