חוק שעות עבודה ומנוחה - תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, התשי"א-1951

לתחילת העמוד תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, התשי"א-1951
  • המנוחה השבועית לעובדים בשירותי תחבורה ציבוריים תהיה 25 שעות רצופות  לפחות.