חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
לתחילת העמוד

תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי קולנוע, התשי"ב-1952

  • המנוחה השבועית לעובדים בבתי קולנוע תהיה 25 שעות רצופות לפחות.