חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
לתחילת העמוד

תקנות שעות המנוחה השבועית בבתי דואר (מסירת מברקים ומכתבים דחופים), התשי"ב-1952

  • בבתי דואר ראשיים בירושלים, בתל-אביב-יפו ובחיפה, תהיה המנוחה השבועית לעובד במסירת מברקים ומכתבים דחופים - אחת לארבעה שבועות - פחות מ-36 שעות רצופות אך לא פחות מ-25 שעות רצופות.