חוק שעות עבודה ומנוחה - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • תיקון מספר 8 (11 באוגוסט 1993) ס"ח 1430: סעיף 3, 4(א), 5(א), 10(א)(2).
  תיקון מספר 9 (25 ביוני 2000) ס"ח 1742: סעיף 20.
  תיקון מספר 10 (26 בנובמבר 2000) ס"ח 1757: סעיף 9ז.
  תיקון מספר 11 (21 בינואר 2002) ס"ח 1824: סעיף 9ד.
  תיקון מספר 12 (6 ביולי 2008) ס"ח 2162: סעיף 25.
  תיקון מספר 13 (16 בדצמבר 2009) ס"ח 2218: סעיף 1, 20א.
  תיקון מספר 14 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מספר 15 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: סעיף 20א(ה).
  תיקון מספר 16 (28 בדצמבר 2017) ס"ח 2675: סעיף 12(א1).
  תיקון מספר 17 (13 במרץ 2018) ס"ח 2705: סעיפים 11, 14, 22, 33.
  תיקון מס' 18 (21 ביוני 2018) ס"ח 2725: סעיפים 9ד1 (הוספה), 9ה, 12.