חוק שעות עבודה ומנוחה - היתר עבודת לילה לטיפול בחולים

לתחילת העמוד היתר עבודת לילה לטיפול בחולים
  • אני מודיעה שבתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, היתרתי להעביד אחיות, מילדות, מטפלות ועוזרות לאחיות בעבודות לילה במקומות שמטפלים בזקנים או בילדים - שבועיים רצופים תוך ששה שבועות או ארבע שבועות רצופים תוך שנים עשר שבועות.

     

    גולדה מאירסון

    שרת העבודה

    י"פ 274 מ-5.2.1953