חוק שעות עבודה ומנוחה - היתר כללי להעבדה בשעות נוספות לכל העובדים

לתחילת העמוד היתר כללי להעבדה בשעות נוספות לכל העובדים
  • י"פ 1977 התשל"ד (6 בינואר 1974), עמ' 553.

    בוטל ב-19 במרץ 2018

    בהתאם לסעיף 15(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, אני מודיע כי נתתי היתר כללי להעבדת עובדים ארבע שעות נוספות ליום ושתים עשרה שעות נוספות לשבוע.