חוק עובדים זרים - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • תיקון (17 במרס 1994) ס"ח 1455: סעיף 2א.
  תיקון (10 בפברואר 1995) ס"ח 1504: סעיף 2א.
  תיקון (10 בפברואר 1995) ס"ח 1575: סעיף 2א - הוראת שעה עד 13 במרס 1997.
  תיקון מס' 2 (15 בפברואר 1999) ס"ח 1704: סעיף 3א.
  תיקון מספר 3 (10 בינואר 2000) ס"ח 1724: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 4 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיפים רבים
  תיקון מספר 5 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920
  תיקון מספר 6 (6 בספטמבר 2004) ס"ח 1959
  תיקון (22 במרץ 2005) ס"ח 1990: סעיף 2א(ג)
  תיקון מספר 7 (11 באפריל 2005) ס"ח 1997: סעיפים רבים
  תיקון מספר 8 (11 בינואר 2007) ס"ח 2077: סעיפים אחדים
  תיקון מספר 9 (11 בינואר 2007) ס"ח 2077: סעיף 1י.
  תיקון (24 בינואר 2008) ס"ח 6537: סעיפים אחדים
  תיקון מספר 10 (6 ביולי 2008) ס"ח 2162: סעיף 1ט, 2(ב).
  תיקון מספר 11 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיף 1י, 1י1(ב)-החל מ-01/01/10
  תיקון מספר 12 (24 במרץ 2010) ס"ח 2238: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 13 (18 בנובמבר 2010) ס"ח 2262: סעיף 6.
  תיקון מספר 14 (16 במרץ 2011) ס"ח 2283: סעיף 1ד.
  תיקון מספר 15 (12 ביולי 2012) ס"ח 2367: סעיפים 2, 5, 5א, הוספת סעיף 4א.
  תיקון מספר 16 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2407: הוספת סעיף קטן 1יג(ד).
  הוראת שעה (17 בדצמבר 2014) ס"ח 2483: סעיף 2(א)
  תיקון מספר 17 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מספר 18 (17 בדצמבר 2014) ס"ח 2483: סעיפים רבים
  תיקון מספר 19 (15 באוקטובר 2015) ס"ח 2504: סעיף 1יג(ד)
  תיקון לתיקון מספר 18 (10 בינואר 2017) ס"ח 2595: סעיפים אחדים ותחילה
  תיקון מס' 20 (3 ביולי 2017) ס"ח 2647: סעיפים 1ג, 1יד1, 1טו.
  תיקון מס' 21 (5 באוגוסט 2020) ס"ח 2838: סעיפים 1ה, 6, 6ג1 (הוספה) ותוספת ראשונה1 (הוספה).
  תיקון תיקון מס 21 (4 בנובמבר 2021) ק"ת 8873: הארכת תוקף הוראת השעה.

  תיקון מס' 22 (2 בפברואר 2022) ס"ח 2956: סעיף 1ד, תוספת ראשונה 1א' (הוספה)
  תיקון מס' 24 (21 בפברואר 2024) ס"ח 3162: סעיפים 1יא, 1יא3 (ביטול), 1יא4 ותוספת ראשונה 1ב' (הוספה).