הגרסה השניה של הממשק האחיד

רפורמת הממשק האחיד הצליחה ליצור שפה אחידה בשוק הפנסיוני, וניתן לומר שהמעסיקים והיצרנים מצליחים לתמוך בתהליך המובנה והאחיד שמטרתו לוודא כי זכויות העובדים נרשמות כראוי. 
בחודשים הקרובים יכנסו לתוקף שינויים משמעותיים במבנה האחיד ובקובצי ההיזון החוזר כפי שהוגדר בחוזר האוצר.
להלן סקירת השינויים וכן שאלות ותשובות למעסיקים בעניין הרפורמה.

 

רם כהן | מנכ"ל חילן פנסיה

נתונים חדשים בממשק האחיד
בעקבות השינויים, יתווספו נתונים לממשק כך שיתאפשר למעסיק לבצע הקמה דיגיטלית של עובדים בקרנות ברירת מחדל וללא צורך בהזרמת נתונים נוספת לקופה.
בנוסף, יחייב הממשק דיווח מפורט יותר של השגויים בהיזון החוזר המועבר על ידי היצרנים ובכך יטיל על המעסיקים את האחריות לטיפול בתיקונם.

 

קבצים שליליים
על פי חוזר האוצר, היצרן חייב להעביר למעסיק היזון חוזר הכולל אישור או דחיה של הבקשה למשיכת כספים מחשבון העובד.
במידה והיצרנים אישרו את בקשת המעסיק, עליהם להחזיר את הכספים למעסיק תוך פרק זמן קצוב.
אנו ממליצים למעסיקים שיש להם הרבה קבצים שליליים, לפתוח חשבון בנק ייעודי לקליטת ההחזרים, כדי לאפשר מעקב שוטף על התהליך.

 

סליקה ברמת יצרן פנסיוני ולא ברמת פוליסה
הגרסה המעודכנת של הממשק האחיד לא תאפשר לסלוק מידע על מספרי פוליסות לחברות הביטוח. המעסיק או מי מטעמו יסלקו את המידע לחברת הביטוח ברמת תעודת הזהות של העובד בלבד, כלומר, אם יש לעובד שתי פוליסות אצל אותו יצרן, על היצרן  מוטלת האחריות  לחלק את הכסף בין הפוליסות של העובד באופן תקין.

 

שאלות ותשובות למעסיקים בעניין הרפורמה

הגרסה השנייה של הממשק האחיד מקבעת את חלוקת האחריות בנושא התשלומים הפנסיונים. כיצד זה משפיע על המעסיק?


האחריות על קיום הסליקה הפנסיונית ותיקון הליקויים, נחלקת בין המעסיק לבין היצרן בלבד. במסגרת ההיזון החוזר שיסופק למעסיק בגרסה השנייה, יגדיר היצרן הפנסיוני תקלות אשר הטיפול בהן יועבר לאחריות המעסיק. טיפול בתקלות אלו מחייב ניסיון מקצועי ותהליכי תפעול יעילים, על מנת למנוע חשיפה של המעסיק לסנקציות ותביעות מצד הרגולטור.

 

מי מטפל בליקויים שעולים מההיזונים החוזרים?


בחילן פנסיה, המיישם הפנסיוני מטפל באופן שוטף בכל הליקויים מול היצרנים הפנסיונים ובמידת הצורך הוא פונה למעסיק.
לרשות המיישם עומדות מערכות תפעול ובקרה המאפשרות טיפול יעיל בתקלות, תוך שקיפות מלאה למעסיק.

 

האם מעסיק יכול להעביר כספים באמצעות חשבון נאמנות של מנהל ההסדר?


כן, אך יחד עם זאת יש לשים לב כי העברת הכספים דרך חשבון נאמנות של מנהל ההסדר גורמת במקרים רבים  לחוסר התאמה בין הנתונים הקיימים במערכת השכר לבין פיצול הכספים בפועל על ידי מנהל ההסדר ובכך לאובדן שליטה אצל המעסיק. 
השיטה היחידה שתומכת בשליטה מלאה של המעסיק הנה העברת הכספים ישירות לחשבונות היצרנים הפנסיונים. אנחנו בחילן פנסיה מבצעים זאת בתנועה כספית אחת.

 

חילן פנסיה


חילן פנסיה משמשת כיום כאחד מהגורמים המתפעלים הגדולים בישראל, מספקת את שירותי התפעול הפנסיוני המתקדמים ביותר למאות חברות במגזרי המשק השונים וסולקת מדי חודש מעל לשש מאות וחמישים מיליון
שקלים עבור כשלוש מאות אלף עובדים, כולם נקלטים אצל היצרנים הפנסיונים ולגבי כולם מתקבלים היזונים חוזרים.
התהליך שקוף באופן מלא למעסיקים באמצעות אפליקציית התשלומים הפנסיונים ודשבורד המציג את סטטוס הליקויים בזמן אמת למעסיק.

 

לפרטים נוספים >>> 

ליצירת קשר >>>

 

עוד בחילן: גורם מתפעל פנסיוני | סליקה וטיפול בהיזונים חוזרים

למאמרים