גורם מתפעל פנסיוני

חילן פנסיה גורם מתפעל פנסיוני

חילן פנסיה מתמחה בתפעול פנסיוני עבור מעסיקים. במהלך העשור האחרון הצטרפו לשירותיה עשרות מעסיקים המנהלים באמצעותה שירותי תפעול ובקרה פנסיוניים למאות חברות במשק ולכ-400,000 מועסקים.
חילן פנסיה משמשת כגורם מתפעל כפי שהוגדר בטיוטת חוזר משרד האוצר ומאפשרת למעסיקים קבלת שירותי תפעול פנסיוניים מלאים על ידי צוות מקצועי בעל התמחות וניסיון רב שנים בעולם הפנסיה, ובשילובו עם עולם השכר. השירותים מבוססים על מערכת המידע של חילן המשולבת באופן אינטגרלי עם יתר מערכות חילן.


עקרונות הפתרון:

 • מיקוד בתפעול עבור המעסיק - חילן פנסיה היא גורם ניטרלי, הפועל ללא ניגודי עניינים וממוקד בתפעול עבור המעסיק.
 • הפרדה בין התפעול לבין הייעוץ/ השיווק הפנסיוני - חילן פנסיה מאפשרת למעסיק ליצור הפרדה מלאה בין רובד התפעול הפנסיוני של המעסיק תוך כדי עמידה מיטבית בדרישות הרגולציה, לבין השיווק הפנסיוני לעובדים שאינו בתחום אחריותו של המעסיק. בכך מסייעת למעסיק להימנע מקונפליקטים מול העובדים ומחשיפה משפטית במקומות שאינם בתחום אחריותו.
 • אינטגרציה מלאה למערכת השכר- האינטגרציה מאפשרת למעסיק שליטה מוחלטת במערך התוכניות הפנסיוניות בארגון, בקרה הדוקה ומדויקת, מניעת טעויות וחיסכון כספי לארגון ולעובדים.
 • מומחיות וניסיון בעולם הפנסיוני - את השירות מלווה צוות מומחי חילן פנסיה בעלי הבנה עמוקה בעולם הפנסיה וניסיון של עשרות שנים בתחום.
 • פתרון משולב - ניתן לשלב את השירות באופן טבעי בארגונים הפועלים עם מנהלי הסדר/סוכנים או בעסקה ישירה. כמו כן, הפתרון ערוך עבור ארגונים המעוניינים לאפשר לעובדים בחירת סוכנים בהתאם לרגולציה העתידית בנושא.
גורם מתפעל פנסיוני
 • עמידה ברגולציה
 • שקט תפעולי למעסיק  
 • שליטה ובקרה

מרכיבי הפתרון:

 • מערכת ניהול אינטגרטיבית - פתרון אינטרנטי לקליטת תוצרי הייעוץ מהסוכנים או מהעובדים תוך ואלידציה אל מול החוקה הפנסיונית הארגונית. הפתרון תומך גם בחקיקה הצפויה שתאפשר לכל עובד לבחור את הסוכן הפנסיוני שלו. 
 • סליקה ישירה - משלוח קובצי הסליקה ליצרנים, קליטת ההיזון החוזר במערכת והצפת הליקויים.
 • בקרה פנסיונית - בקרת ליקויי תשלומים ודמי ניהול כולל תיקון ליקויים מול היצרנים הפנסיונים.
 • ניהול יתרות פיצויים - איסוף נתוני ערכי פדיון פיצויים מהיצרנים ומילוי טפסי 161.
 • מוקד לפניות עובדים וסוכנים