סליקה וטיפול בהיזונים חוזרים

חילן פנסיה סליקה וטיפול בהיזונים חוזרים

החל מינואר 2016 האחריות לסליקה פנסיונית עברה למעסיקים. הרגולציה הטילה אחריות ישירה על המעסיק לתהליך סליקת הכספים, הודעות לקופות על סיומי העסקה של עובדים, קבלת היזון חוזר מהקופות, טיפול בשגויים ועוד. סליקת מידע כספי – פתרון הסליקה הישירה של חילן מאפשר שליחה מאובטחת של הקבצים לכלל הגופים המוסדיים, קליטת ההיזון החוזר במערכת השכר, ניתוח הליקויים והצפת החריגים לצורך תיקונם.

בקרה פנסיונית
  • תשלום ישיר לקופות באמצעות מס"ב ספקי גמל
  • פתרון Web אינטגרטיבי למערכת השכר
  • משלוח מאובטח של קבצי הסליקה מחילן ישירות לכלל הגופים המוסדיים
  • השלמה נוחה וידידותית למשתמש של כלל הפרטים הנדרשים בקבצי הסליקה
  • תמיכה מלאה בדיווח הפסקות עבודה, תנועות שוטפות ותנועות שליליות
  • תיעוד ושמירת היסטוריית כלל פרטי התשלומים לצרכי בקרות עתידיות