חדשות

בסיס ידע חדשות

חדשות

 • עדכוני חירום - מלחמת "חרבות ברזל"

  בעמוד מלחמת "חרבות ברזל" ריכזנו עבורכם עדכונים שוטפים ומידע חשוב ורלוונטי לתקופה. עדכוני חקיקה, רשות המיסים, ביטוח לאומי, הנחיות פיקוד העורף וכד'.

  עבודה בימי מלחמת "חרבות ברזל" >> עודכן ביום 29.2.24

  יש להתעדכן במקביל אל מול האתרים והפרסומים הרלוונטיים

   

  המשך
 • ביטול חשבון נאמנות

  הוראת הרגולציה בנוגע לחשבונות נאמנות והמשמעות עבור המעסיקים

   

  המשך
 • הפקדה לקופות גמל בתקופת חל"ד ושמירת הריון

  רשות המסים פרסמה הנחיה למעסיקים העוסקת בחישוב השווי בגין הפקדות המעסיק בתקופות חופשת לידה ושמירת הריון, הפקדות שנעשו בהתאם לחוק עבודת נשים.
  המשך
 • משבר הקורונה: דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת בעקבות המגפה

  המוסד לביטוח לאומי הודיע שעובדים שהוצאו לחל"ת לתקופה של 30 יום לפחות, יהיו זכאים לדמי אבטלה, בנוהל פשוט מהמקובל (ראו "דמי אבטלה בעקבות משבר הקורונה", באתר המוסד לביטוח לאומי). כמקובל ביחס לחל"ת, בשני החודשים הקלנדריים המלאים הראשונים של החל"ת (שבהם העובד אינו מועסק במקום אחר) על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי (קבלת דמי אבטלה אינה פוטרת מחובה זו), ולאחר מכן העובד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעד עצמו. אם העובד הוצא לחל"ת במהלך חודש מרץ, החיוב בדמי ביטוח לאומי בגין החל"ת חל רק ממשכורת אפריל, ובתנאי שהעובד יהיה בחל"ת במשך כל אפריל.
  המשך
 • דיווח שעות נוכחות באפליקציית נוכחות

  פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (סע"ש 60763-09-16, ניתן ב-30 באפריל 2019) עסק בעובד, נהג סמיטריילר, שדיווח את שעות הכניסה והיציאה שלו באמצעות אפליקציית נוכחות בטלפון הנייד שלו. טענת העובד הייתה שדיווח השעות שלו, שנעשה באפליקציית הנוכחות, לא שיקף את כל שעות עבודתו. בית הדין דחה את הטענה וקבע שלא הוכח כי הדיווח באפליקציית הנוכחות לא היה מדויק או שהיה שגוי, ולכן דיווחים אלה מהווים דוחות נוכחות, ואילו התובע לא הגיש דוחות נוכחות סותרים.
  המשך
 • קרנות ברירת מחדל

  רשות שוק ההון פרסמה את תוצאות הליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות, לפיו החל מ-1 בנובמבר 2018 פועלות ארבע קרנות ברירת מחדל, בבתי ההשקעות אלטשולר שחם, הלמן אלדובי, מיטב דש ופסגות.
  המשך
 • חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים

  סעיף 5א לחוזר אוסר על מעסיק להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות. מעסיקים רבים נוהגים להעביר כספים לגופים המוסדיים באמצעות חשבון נאמנות של מנהל הסדר ובמקביל להעביר למנהל ההסדר את הקובץ במבנה האחיד.
  המשך
 • הסדרת העברה של מידע בגין תשלומים לקופת גמל

  רשות שוק ההון פרסמה חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים. תחילתן של מרבית הוראות החוזר ב-26 במאי 2019. להלן תיאור אחדות מהוראות החוזר.
  המשך
 • עדכוני פנסיה

  גרסה חדשה של הממשק האחיד – ממשק המעסיקים

  גרסה 4 – גרסה רחבה חדשה של הממשק האחיד נכנסה לתוקף ב-22 במאי 2022. הממשק החדש הביא עימו הנחיות ובשורות חדשות כדי לשדרג את התפעול הפנסיוני (למשל בתחום מיידעים על אובדן כושר עבודה, הנחיות בנוגע להשבת כספים למעסיק ועוד).

  טופס קוביות חדש - במסגרת הגרסה החדשה, נכנס לתוקף טופס קוביות (מסמך הנחיות) למעסיק. אופן חלוקת הפרמיות בין היצרנים וסוגי המוצרים הפנסיוניים מתגבש בין העובד לבין הסוכן הפנסיוני שלו (למעט מקרים של ניהול ישיר מול היצרנים). בסיום תהליך השיווק הפנסיוני, על הסוכן למסור לעובד, בפורמט אחיד המופיע בנספח ה'1 לחוזר, הנחיות לאופן פיצול הפרמיה במערכת השכר, כאשר ההנחיות ניתנות ברמת יצרן פנסיוני בלבד. תחילת תוקפו של סעיף זה הינו ב-22 במאי 2022.

  ביטול חשבון נאמנות - ביטול חשבון הנאמנות למעסיק מעל 10 עובדים נשאר בתוקף החל מפברואר 2023.

   

   

  המשך
 • קיצור שבוע העבודה

  ב-29 במרץ 2017 חתמו ההסתדרות החדשה ונשיאות הארגונים העסקיים על הסכם קיבוצי כללי לקיצור שבוע העבודה מ-43 שעות ל-42 שעות, ללא הפחתה בשכר. ב-19 במרץ 2018 פורסם בילקוט הפרסומים צו הרחבה, המחיל את הוראות פרק 2 של ההסכם על כל העובדים והמעסיקים בישראל. צו ההרחבה נכנס לתוקף ב-1 באפריל 2018. 

  המשך
 • מסירה אלקטרונית של תלוש המשכורת

  בקובץ התקנות פורסמו תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017, המאפשרות מסירה אלקטרונית של תלוש המשכורת, במקום תלוש מודפס על גבי נייר. לקוחות חילן יכולים לממש אפשרות זו באמצעות שירותי "חילנט". 
  המשך
 • דחיית ההעלאה של גיל הפרישה לנשים

  הכנסת אישרה את חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017, הדוחה את תחילתו של תהליך העלאת גיל הפרישה לנשים בשבעה חודשים, למרץ 2018, וקובע שהתהליך יתחיל רק בתנאי ששר האוצר יגיש המלצות לוועדה, והוועדה לא תקבל החלטה בעניין המלצות אלה.

  בהתאם לתיקון, לנשים שנולדו עד סוף פברואר 1956 גיל הפרישה יישאר 62 שנים, וגם יתר התאריכים בחוק גיל פרישה יידחו בהתאם.

  המשך
 • הגדלת הטבות המס ליישובים בגבול הצפון

  לתושבי יישובים אחדים בגבול הצפון הוגדל הזיכוי ממס הכנסה, הניתן לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה. השינוי הוא למפרע מתחילת 2017. להלן רשימת היישובים וגובה הזיכוי המעודכן:

   

  שם היישוב

  שיעור הזיכוי

  תקרת הכנסה מזכה

  אביבים, אלוני הבשן, ברעם, דוב"ב, דישון, דפנה, יובל, יערה, יפתח, יראון, מטולה, מלכיה, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, מתת, נטועה, עראמשה

  13%

  216,000

  אדמית, בצת, חניתה, כפר ראש הנקרה, כפר רוזנואלד (זרעית), שומרה, שתולה

  11%

  186,000

  מג'דל שמס,ע'ג'ר, קריית שמונה

  19%

  252,000

  שלומי

  17%

  222,000

  המשך
 • צו הרחבה לעובדים סוציאליים המועסקים לפי התקשרויות של המדינה

  בשנים האחרונות עברו שירותי רווחה שונים מטיפול משרד הרווחה והרשויות המקומיות לטיפולן של עמותות וחברות. שינוי זה יצר הבחנה בין תנאי עבודתם של עובדים סוציאליים במגזר הציבורי, שעליהם חלו הסכמים קיבוציים שנחתמו במגזר זה, לעובדים סוציאליים בעמותות, שעליהם לא חלו הסכמים אלה. לפתרון בעיה זו הוציא שר העבודה והרווחה צו הרחבה, המרחיב את תחולתם של 43 הסכמים קיבוציים שעליהם חתום מרכז השלטון המקומי , כך שיחולו גם על "עובדים סוציאליים שמועסקים על ידי נותני שירותים, לפי התקשרויות של המדינה, ותפקידם כעובדים סוציאליים נדרש כמפורט במכרזים של משרדי הממשלה". 

  המשך
 • תפעול פנסיוני - הבהרה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

  רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון פרסמה ב-30 בנובמבר הבהרה לחוזר כללים לתפעול פנסיוני (טיוטה), המדגישה  שעוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו הנותנים שירותי תפעול למעביד בעבור עובדיו או חלק מהם, מחויבים לגבות דמי סליקה מהמעביד על פי החוק, בעבור כל עובד לגביו ניתנים שירותי תפעול, בין אם ניתן עבור העובד שיווק פנסיוני על-ידי נותן שירותי התפעול ובין אם לאו. 

  המשך
 • קופות ברירת מחדל לביטוח פנסיוני

  סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מקנה לעובד את הזכות הבלעדית לקבוע לאיזה קופה יועברו כספי גמל שהוא זכאי להם. עם זאת, במקרה שהעובד לא בחר קופה, רשאי המעסיק להפקיד כספים, שהוא חייב להפקידם מכוח דין או הסכם, בקופה שנקבעה בדין או בהסכם או מכוחם, קופה הקרויה קופת ברירת מחדל. גם כאשר לא נקבעה קופה בדין או בהסכם נחוצה קופת ברירת מחדל, למקרה שהעובד לא בחר קופה.


  לממונה על שוק ההון ניתנה סמכות לתת הוראות לביצוע סעיף זה. בהתאם לסמכות זו פרסמה הממונה חוזר ובו הוראות לעניין בחירת קופת גמל שתהיה קופת ברירת מחדל.

  בנוסף לאפשרות לבחירת קופת ברירת מחדל על ידי המעסיק, הודיעה הממונה על שוק ההון על שתי קופות ברירת מחדל לביטוח פנסיוני שנבחרו על ידי אגף שוק ההון, והן "מיטב דש פנסיה מקיפה" ו"הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה", שהציעו דמי ניהול נמוכים משמעותית מהנהוג בשוק - בקרן הפנסיה של מיטב דש דמי ניהול הם 1.31% מההפקדות החודשיות ו-0.01% מהצבירה בקרן. בקרן הפנסיה של הלמן אלדובי דמי הניהול הם 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.001% מהצבירה בקרן. 

  מעסיק יוכל לקבוע קופות אלה כקופות ברירת מחדל במפעלו. כל עובד שירצה בכך יוכל להצטרף לקופות אלה, וליהנות מדמי הניהול הנמוכים שבהן. 

  המשך
 • חופשה לאבות לרגל לידה

  כידוע, חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג) מקנה לעובד זכות להיעדר, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, מראשית צירי הלידה של בת זוגו ועד 24 שעות מתום הלידה. בתיקון מס' 54 לחוק עבודת נשים הורחבה זכות זו, ונקבע שהעובד רשאי להיעדר עוד חמישה ימים, החל מהיום שלאחר יום הלידה. שלושת הימים הראשונים מתוך חמישה ימים אלה הם על חשבון זכות החופשה השנתית של העובד, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – דינם כחופשה ללא תשלום. שני הימים הנוספים הם על חשבון ימי המחלה של העובד, ודינם כדין יום המחלה השני והשלישי, כלומר עובד שזכות המחלה שלו נקבעת לפי חוק דמי מחלה יקבל בגינם רק 50% משכרו. ימים אלה הם גם על חשבון מכסת ימי ההיעדרות שבחוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג).
  המשך
 • הקטנת התקרה להחזר הוצאות נסיעה

  בעקבות הפחתת מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית ב-14.5% החל מ-1 בפברואר 2016, נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים ובין ההסתדרות הכללית, ובו הפחתה דומה בתקרה להחזר הוצאות נסיעה מהבית לעבודה ובחזרה, כך שהחל מ-1 בפברואר 2016 התקרה היא 22.60 ש"ח ליום עבודה (במקום 26.40 ש"ח).


  ההסכם חל על כל המעסיקים החברים בארגוני המעסיקים המרכיבים את נשיאות הארגונים העסקיים, וסביר שכמקובל תוך חודשים מעטים יצא לו צו הרחבה המחיל אותו על כל המשק.

  המשך
 • צו הרחבה להעלאת הניכוי וההפרשה לביטוח פנסיוני

  במסגרת הניסיונות להתמודד עם הסוגיות שיצר תיקון 12 לחוק הפיקוח על נכסים פיננסיים (קופות גמל), נחתם הסכם קיבוצי, בין ההסתדרות לנשיאות הארגונים העסקיים, על העלאת הניכוי וההפרשה לפנסיה. השיעורים החדשים, החל מינואר 2017: 6% ניכוי מהעובד, 6.5% הפרשת מעסיק לתגמולים, והפרשת המעסיק לפיצויים בשיעור 6% לפחות. כאשר העובד אינו מבוטח בקרן פנסיה יש לצרף להפרשת המעסיק לתגמולים את הפרשת המעסיק לביטוח אבדן כושר עבודה. בשלב ביניים, החל מיולי 2016, יהיו השיעורים 5.75% ניכוי מהעובד, 6.25% הפרשת מעסיק לתגמולים וביטוח אבדן כושר עבודה. השכר הקובע להסכם זה הוא "כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי הסכם פנסיית חובה". להסכם הוצא צו הרחבה.
  המשך
 • נקודות זיכוי בגין ילדים למי שנישא לאלמן או לאלמנה

  כאשר אלמן שלו ילדים מתחת לגיל 18 מתחתן, הוא אינו זכאי יותר לנקודות זיכוי בגין ילדיו, אך גם אשתו אינה זכאית אוטומטית לנקודות זיכוי אלה, שהרי אינם רשומים כילדיה. בתיקון לפקודת מס הכנסה נפתרה בעיה זו, ונקבע שהאישה זכאית לנקודות זיכוי בגין ילדי בעלה, כאילו היו ילדיה.

  באופן דומה, כאשר אלמנה שלה ילדים פעוטים נישאת, היא אינה זכאית יותר לנקודות פעוט. בתיקון לפקודה הוענקה זכאות זו לבעלה.

  לפי הנחיות רשות המסים, לקבלת נקודות הזיכוי יש למלא טופס 101 כרגיל (כולל סעיף 7 או 8 בחלק ח של הטופס), ולצרף גם צילום של תעודת הזהות של בן הזוג, שבה מופיעים פרטי הילדים.

  המשך
 • הגדלת אחוז הפטור ממס הכנסה לקצבה (פנסיה)

  תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה קבע הגדלה הדרגתית של אחוז הפטור מתקרת הקצבה המזכה, הניתן למקבל קצבה (פנסיה) בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה. בהתאם לכך, החל מינואר 2016 יעלה אחוז הפטור מ-43.5% ל-49%. אחוז זה יהיה בתוקף עד סוף 2019. לפנסיונר שקיבל פיצויים פטורים ממס יהיה אחוז הפטור קטן יותר, בהתאם לכללים המפורטים בפקודה.
  המשך
 • האחדת תנאים בקופות הגמל המוצעות לעובד

  תיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), כולל תיקון שנכנס לתוקף ב-5 בפברואר 2016, ודורש האחדה של תנאי קופות הגמל שמציע המעסיק לעובדיו. בעקבות הסכמה שהושגה בין ההסתדרות, המעסיקים והאוצר, התחייב משרד האוצר לשנות את הוראות תיקון זה, כך שלמעשה בשלב זה ניתן שלא לפעול לפיו. 

  תיאור תיקון 12 בנוסחו הנוכחי: סעיף 20 לחוק מקנה לעובד, מרגע שנוצרה לו זכאות לקופת גמל, חופש לבחור את הקופה שאליה יועברו כספי חיסכון הפנסיוני שהוא זכאי להם. התיקון מבסס ומרחיב זכות זו. התיקון קובע שמעסיק אינו רשאי להתנות את שיעור ההפרשה שלו לקופת גמל (ובכלל זה הפרשה לתגמולים, לפיצויים ולאבדן כושר עבודה) בבחירה של קופה מסוימת או סוג קופה מסוים. במקרה שיש התניה כזו בהסכם, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו, עד לתיקון ההסכם. החקיקה אינה מונעת קיום מסלולים שונים לאוכלוסיות שונות.

  המשך
 • שינויים בביטוח הפנסיוני בשנת 2016

  הכנסת אישרה את חוק התכנית הכלכלית לשנים 2015 ו-2016 (המוכר בשם "חוק ההסדרים"). בחוק נכללים שינויים אחדים בנושאי ביטוח פנסיוני:
  המשך
 • דמי הבראה

  ירידת המדד בשנה החולפת יצרה דילמה בעניין דמי הבראה – האם לעדכן את התעריף כלפי מטה, בהתאם לירידת המדד, או להותירו ללא שינוי. 
  המשך
 • זיכוי ממס הכנסה לתושבי עוטף עזה

  תוקף הזיכוי המוגדל ממס הכנסה לתושבי עוטף עזה היה אמור לפוג בסוף יוני 2015. 
  המשך
 • דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה ליחידים לשנת המס 2014

  רשות המסים הודיעה כי המועד להגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה ליחידים לשנת המס 2014, לחייבים בדיווח מקוון, נדחה ל-30 ביוני 2015. לחייבים בהגשת דו"ח אך אינם חייבים בדיווח מקוון נדחה מועד הגשת הדו"ח ל-31 במאי 2015.
  המשך
 • העלאת שכר המינימום

  בעקבות הסכם קיבוצי, שנחתם בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, תוקן חוק שכר מינימום, ונקבעה בו העלאה של שכר המינימום בשלוש פעימות: 

  • ב-1 באפריל 2015 יעלה שכר המינימום ל-4,650 ש"ח לחודש. 
  • ב-1 ביולי 2016 יעלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש. 
  • ב-1 בינואר 2017 יעלה שכר המינימום ל-5,000 ש"ח לחודש.
  המשך
 • חובת הודעה למועמד לעבודה

  בתיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), שנכנס לתוקף ב-30 בינואר 2015, נוספה חובה להודיע בכתב (לרבות הודעה באמצעי אלקטרוני או אמצעי טכנולוגי אחר) למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה (כלומר זומן לריאיון עבודה או לבחינת מיון) על:

  • התקדמות הליכי המיון לעבודה; הודעה כזו תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון;
  • אי-קבלתו לעבודה של המועמד; הודעה זו תימסר לא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.
  המשך
 • אושרו תקנות לקבלת הסמכה לבודק שכר מוסמך

  לאחרונה, אושרו בוועדת העבודה והרווחה תקנות המפרטות את התנאים לקבלת הסמכה לבודק שכר מוסמך. עם כניסת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ניתנו הסמכויות, לתקופת מעבר של שנה וחצי, לרואי חשבון בלבד. כעת הוגדר כי בודק שכר מוסמך יכול להיות: חשב שכר, רואה חשבון, עורך דין, כלכלן, יועץ מס או מפקח עבודה עם ניסיון רלוונטי בתחומי דיני עבודה, זכויות, חשבות או ראיית חשבון של שנה וחצי לפחות. 
  המשך
 • שלילת נקודות הזיכוי מעובד זר שלא בענף הסיעוד

  ב-1 בינואר 2015 ייכנסו לתוקף תקנות חדשות, תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, ולפיהן רק עובדים בענף הסיעוד ימשיכו להיות זכאים לנקודות הזיכוי הבסיסיות: 2.25 נקודות זיכוי לגבר, 2.75 נקודות זיכוי לאישה. עובד זר (גבר) שלא בענף הסיעוד לא יהיה זכאי לנקודות זיכוי. עובדת זרה שלא בענף הסיעוד תהיה זכאית לחצי נקודת זיכוי בלבד. 
  המשך
 • צו הרחבה להסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה

  פורסם צו הרחבה לענף השמירה והאבטחה, ובו שיפורים רבים בשכרם של העובדים בענף זה. 
  המשך
 • התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים

  חוזר שיצא ביום 16.11.2014 מטעם המפקח על שוק ההון ביטוח וחיסכון, קובע כי "צירוף מבוטח באמצעות מעסיקו לכיסוי ביטוחי קבוצתי או לכיסוי ביטוחי אישי לא יותנה בניהול מוצר פנסיוני כלשהו אצל גוף מוסדי מסוים". המשמעות: מעסיק שהגיע להסכם עם מבטח מסויים, לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה בתעריף מוזל עבור עובדיו, יהיה חייב לאפשר לכל עובד להצטרף לכיסוי זה, גם אם החיסכון הפנסיוני של העובד לא מנוהל אצל אותו המבטח. 
  המשך
 • צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

  שר הכלכלה חתם על צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. הצו מחייב כל מעסיק, למעט המדינה, שבמפעלו 100 עובדים לפחות, להגיע לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו. בהתאם לצו, ייצוג הולם פירושו, בתום השנה הראשונה לפרסום הצו, לפחות 2% מהעובדים, ובתום השנה השנייה – לפחות 3% מהעובדים. 
  המשך
 • משמורת משותפת מלאה

  רשות המסים פרסמה הנחיות למתן נקודות זיכוי בגין ילדים במקרה של משמורת משותפת מלאה.
  המשך
 • משיכת כספים מקופת גמל בעלת יתרת צבירה נמוכה

  בקובץ התקנות פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הוראת שעה), התשע"ד-2014. תקנות אלה, שיהיו בתוקף עד 31 במרץ 2015, מאפשרות משיכה בסכום חד-פעמי של כספים שהופקדו בקופת גמל ומתקיימים בהם התנאים הבאים:
  המשך
 • הגדלת הזכות להיעדר לשם טיפול באדם עם מוגבלות

  חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) כולל זכות להיעדרות של עובד, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, לשם מתן סיוע לילדו שהוא אדם עם מוגבלות. בתיקון לחוק הוכנסו שיפורים אחדים בזכות זו, בתוקף החל מ-1 בינואר 2014. השיפורים: 
  המשך
 • חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) – בוטלה מגבלת הגיל

  חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) מקנה לעובד זכות להיעדר עד שישה ימים בשנה, על חשבון מכסת ימי המחלה שלו, לשם טיפול בהורה או בהורה של בן זוגו, שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום.
  המשך