אשף דמי הבראה

דמי הבראה מחושבים לפי הוותק ולפי הסכום הנוהג במקום העבודה.
באפשרותך לחשב את דמי ההבראה המגיעים לך


דמי ההבראה המעודכנים לכל שנה מוצגים החל מחודש 06
הסכם:
 

%
 

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש התקשי"ר: קצובת הבראה ונופש
השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש באתר