חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • חוק חדש (21 במרס 1996) ס"ח 1581.
  תיקון טעות (28 במאי 1996) ס"ח 1595: סעיף 11(ג).
  תיקון טעות (10 בספטמבר 1996) ס"ח 1600: סעיף 9(א)(2).
  תיקון מס' 1 (12 במרס 2006) ס"ח 2054: סעיף 11, 15.
  תיקון מס' 2 (2 באוגוסט 2012) ס"ח 2374: סעיפים 7א, 8.
  תיקון מס' 3 (10 במרץ 2014) ס"ח 2438: סעיף 6א, תוספת.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים אחדים
  תיקון מס' 5 (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2464: סעיף 4.
  תיקון מס' 6 (25 באוגוסט 2020) ס"ח 2846: סעיף 6א, 6ב (הוספה), תוספת ראשונה, תוספת שניה ושלישית (הוספה).