חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - סמכות שיפוט ותרופות

לתחילת העמוד 4. סמכות שיפוט ותרופות
  • (א) לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בתובענות לפי חוק זה.

    (ב) בתובענה לפי חוק זה רשאי בית הדין לעבודה, נוסף על כל סעד אחר, לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין.