חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - התערבות בתובענות

לתחילת העמוד 10. התערבות בתובענות
  • בתובענה לפי חוק זה רשאי בין-הדין לעבודה לתת לארגון העוסק בזכויות נשים, לעובד העלול להיפגע מהתובענה או לארגון עובדים יציג או ארגון עובדים אחר כאמור בסעיף 9, גם אם אינם צדדים לתובענה, להשמיע את דברם, בדרך שיורה.