חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

לתחילת העמוד 10. התערבות בתובענות
  • בתובענה לפי חוק זה רשאי בין-הדין לעבודה לתת לארגון העוסק בזכויות נשים, לעובד העלול להיפגע מהתובענה או לארגון עובדים יציג או ארגון עובדים אחר כאמור בסעיף 9, גם אם אינם צדדים לתובענה, להשמיע את דברם, בדרך שיורה.