חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996
לתחילת העמוד

10. התערבות בתובענות

  • בתובענה לפי חוק זה רשאי בין-הדין לעבודה לתת לארגון העוסק בזכויות נשים, לעובד העלול להיפגע מהתובענה או לארגון עובדים יציג או ארגון עובדים אחר כאמור בסעיף 9, גם אם אינם צדדים לתובענה, להשמיע את דברם, בדרך שיורה.