חוק שירות עבודה בשעת חירום - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • תיקון מספר 4 (31 בדצמבר 1997) ס"ח 1644.
  תיקון מספר 5 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919.
  תיקון מספר 6 (16 באוגוסט 2005) ס"ח 2027: סעיפים 1, 16ב.
  תיקון מספר 7 (7 בפברואר 2008) ס"ח 2032: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 8 (16 באפריל 2008) ס"ח 2152: 1, 12, 16.
  תיקון מספר 9 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים אחדים.
  תיקון מס' 10 (5 באפריל 2017) ס"ח 2636: סעיפים 3, 25.
  תיקון מס' 11 (12 במרס 2018) ס"ח 2701: סעיפים 1, 16ב, 18א.
  תקנות שעת חירום (15 במרס 2020) ק"ת 8382: סעיפים 1, 16ב, 16ג (הוספה), 18א.