חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • חוק חדש (5 במרס 1998) ס"ח 1658.
  תיקון (1 באוגוסט 2004) ס"ח 1953: סעיף 18.
  תיקון מס' 2 (7 באפריל 2005) ס"ח 1995: סעיפים רבים
  תיקון מס' 3 (12 במרס 2006) ס"ח 2054: ביטול סעיפים 19נד-19סד
  תיקון מס' 4 (23 במרץ 2007) ס"ח 2092: סעיף 19מא, 19מא1(א), 19מא5.
  תיקון מס' 5 (1 באפריל 2008) ס"ח 2138: סעיף 19לד.
  תיקון מס' 6 (30 ביולי 2008) ס"ח 2172: סעיף 19מא1.
  תיקון מס' 7 (22 במרץ 2010) ס"ח 2235: הוספת סעיף 9 וביטול סעיף 18.
  תיקון מס' 8 (7 ביולי 2010) ס"ח 2247: סעיפים 13, 15.
  תיקון מס' 9 (27 ביולי 2010) ס"ח 2253: סעיף 19ט והוספת תוספת שלישית.
  תיקון מס' 10 (20 ביוני 2012) ס"ח 2264: סעיף 19ט(ג), 19יב(ג).
  תיקון מס' 11 (19 בנובמבר 2012) ס"ח 2388: סעיף 19יב(ג).
  תיקון מס' 12 (15 ליולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.
  תיקון מס' 13 (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2646: 19ל, 19לא.
  תיקון מס' 14 (11 באוגוסט 2014) ס"ח 2471: סעיף 19יג1.
  תיקון מס' 15 (16 באוגוסט 2016) ס"ח 2577: סעיף 5, 9, 9א עד 9ז (הוספה), 12, 15 א ו-15ב (הוספה), 17, הוספת תוספת רביעית.
  תיקון מס' 16 (21 באוגוסט 2016) ס"ח 2582: סעיף 19לה.
  תיקון מס' 17 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: סעיפים 19ז, 19ט, 19כ, 19לא, הוספת תוספת שלישית א'.
  תיקון מס' 18 (8 ביולי 2018) ס"ח 2730: הוספת פרק ה'2 ותוספת חמישית.
  צו (6 בנובמבר 2018) ק"ת 28102: תוספת שלישית א'.