חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
לתחילת העמוד

תוספת חמישית

  • 300 שקלים חדשים.

  • 5,400,000 שקלים חדשים.