חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - תוספת חמישית

לתחילת העמוד תוספת חמישית
  • 300 שקלים חדשים.

  • 5,400,000 שקלים חדשים.