חוק עבודת נשים - תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשרותי המדינה), התשט"ז-1955

לתחילת העמוד תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשרותי המדינה), התשט"ז-1955
 • תיקון (23 באוגוסט 2001) ק"ת 6122: תקנה 1.

  1. האיסור לסרב קבלתה לעבודה של אישה בשל כך בלבד שהודיעה כי אינה מסכימה, מטעמים משפחתיים, לעבוד בלילה, כאמור בסעיף 2(ג) לחוק, אינו חל על העבדת עובדת בשירותי המכס, בשירות המטאורולוגי, במרכזות טלפון בינעירוניות ובינלאומיות, במשטרת ישראל, בשרות בתי הסוהר, במינהל התעופה האזרחית כאלחוטאית קשר וכפקחית טיסה וכן במשרד התיירות כמארחת וכדיילת קרקע ובלבד:

  1.  שיסופק לעובדת מקום מתאים למנוחה בעת ההפסקה;

  2. שיסופק לעובדת בעת ההפסקה משקה חם;

  3. שיסופק לעובדת אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו במידה שאין אפשרות להסתייע בשרותי תחבורה אחרים;

  4. שתינתן הפסקה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה למשנהו זולת אם הסכימה העובדת, בכתב, להפסקה קצרה מ-12 שעות בין יום עבודה למשנהו, ובלבד שאינה קצרה מ-8 שעות.