חוק עבודת נשים - תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958

לתחילת העמוד תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), התשי"ח-1958
  • 1. המעביד אשה לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי, יציג במקום העבודה הצגה נראית לעין תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה ובטוח לאומי".