חוק עבודת נשים - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • תיקון מס' 9 (17 ביולי 1990) ס"ח 1324: סעיף 6, סעיף 9.

  תיקון מס' 10 (23 ביולי 1990) ס"ח 1325: סעיף 7.
  תיקון מס' 11 (1 באוגוסט 1990) ס"ח 1328: סעיף 6(ז).
  תיקון מס' 12 (12 במרס 1992) ס"ח 1387: סעיף 6(ז)(1).
  תיקון מס' 13 (17 במרס 1996) ס"ח 1577: סעיף 6ב.
  תיקון מס' 14 (5 באוגוסט 1997) ס"ח 1635: סעיף 6(ח).
  תיקון מס' 15 (5 בפברואר 1998) ס"ח 1650: סעיף 6א, 9, 9א, 10.
  תיקון מס' 16 (16 בפברואר 1998) ס"ח 1655: סעיף 6.
  תיקון מס' 17 (29 במאי 1998) ס"ח 1668: סעיף 7.
  תיקון מס' 18 (7 בפברואר 1999) ס"ח 1702: סעיף 6(ב1), 6(ד).
  תיקון מס' 19 (28 ביולי 2000) ס"ח 1748: סעיף 7(ג), 9(ד).
  תיקון מס' 20 (13 באוגוסט 2000) ס"ח 1752: סעיף 9(ג).
  תיקון מס' 21 (4 באפריל 2001) ס"ח 1785: סעיף 9(ה).
  תיקון לתיקון מס' 14 (7 באוגוסט 2001) ס"ח 1805: סעיף 6(ח).
  תיקון מס' 22 (6 בדצמבר 2001) ס"ח 1813: סעיף 6.
  תיקון מס' 23 (20 בנובמבר 2002) ס"ח 1874: סעיף 6.
  תיקון מס' 24 (31 במרץ 2004) ס"ח 1934:סעיף 6(ז) בטל, סעיף 7א, סעיף 18.
  תיקון מס' 25 (31 במרס 2004) ס"ח 1934: סעיף 6(ד1).
  תיקון מס' 26 (17 במאי 2004) ס"ח 1939: הוספת סעיף 9ב.
  תיקון לתיקון מס' 14 (28 ביוני 2004) ס"ח 1946: סעיף 6(ח).
  תיקון (1 ביולי 2004) ק"ת: הוספת סעיף א1.
  תיקון מס' 27 (29 במרץ 2005) ס"ח 1992: סעיף 14.
  תיקון מס' 28 (6 ביוני 2005) ס"ח 2002: תיקון סעיף 6.
  תיקון מס' 29 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024: תיקון סעיף 7.
  תיקון מס' 30 (8 בדצמבר 2005) ס"ח 2038: תיקון סעיף 9(ד) - בתוקף מ-7.1.06
  תיקון מס' 31 (3 בינואר 2006) ס"ח 2049: הוספת סעיף 13א-ג.
  תיקון מס' 32 (21 בדצמבר 2006) ס"ח 2073: סעיפים 6א, 6ב.
  תיקון מס' 33 (15 בפברואר 2007) ס"ח 2083: סעיף 9.
  תיקון מס' 34 (8 במרץ 2007) ס"ח 2086: סעיף 6.
  תיקון מס' 35 (8 במרץ 2007) ס"ח 2086: סעיף 14.
  תיקון מס' 36 (27 במרץ 2007) ס"ח 2089: סעיף 9(ד).
  תיקון מס' 37 (8 במאי 2007) ס"ח 2094: סעיף 6.
  תיקון מס' 38 (21 ביוני 2007) ס"ח 2099: סעיף 6.
  תיקון מס' 39 (7 באוגוסט 2007) ס"ח 2108: סעיף 6, ועוד סעיפים.
  תיקון מס' 40 (7 באוגוסט 2007) ס"ח 2108: סעיף 9, 14.
  תיקון מס' 41 (15 באוקטובר 2007) ס"ח 2112: סעיף 9.
  תיקון מס' 42 (3 בפברואר 2008) ס"ח 2131: סעיף 10, 14.
  תיקון מס' 43 (18 בפברואר 2008) ס"ח 2134: סעיף 9(ג)(3)
  תיקון מס' 44 (27 במרץ 2008) ס"ח 2142: סעיף 7(ד).
  תיקון מס' 45 (4 בפברואר 2010) ס"ח 2225: סעיפים 9, 14.
  תיקון מס' 46 (22 במרץ 2010) ס"ח 2235: סעיפים 6, 7.
  תיקון מס' 47 (9 בדצמבר 2010) ס"ח 2264: סעיף 6א(א).
  תיקון מס' 48 (11 ביולי 2011) ס"ח 2303: סעיפים 6, 7, 9 ו- 14.
  תיקון מס' 49 (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338: סעיפים 6 ו- 9ג.
  תיקון מס' 50 (9 בדצמבר 2013) ס"ח 2418: סעיף 6 .
  תיקון מס' 51 (5 במרץ 2014( ס"ח 2436:סעיפים 9(ה), 14(א).
  תיקון מס' 52 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 53 (6 במרץ 2016) ס"ח 2534: סעיף 9ו(א).
  תיקון מס' 54 (5 ביולי 2016) ס"ח 2560: סעיף 7(ג3).
  תיקון מס' 55 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 56 (30 במרס 2017) ס"ח 2620: סעיף 7(ג)(3)
  תיקון מס' 57 (2 באפריל 2017) ס"ח 2624: סעיפים 6, 7.
  תיקון מס' 58 (3 ביולי 2017) ס"ח 2627: סעיף 7(ג)(6)
  תיקון מס' 59 ( 17 בינואר 2017) ס"ח 2683: סעיף 7.
  תיקון מס' 60 (31 במאי 2018) ס"ח 2721: סעיף 6.
  תיקון מס' 61 (6 בינואר 2019) ס"ח 2773: סעיף 7.
  תיקון מס' 62 (24 בדצמבר 2020) ס"ח 2886: סעיפים 9, 14 והוראת שעה.
  תיקון מס' 63 (13 במרץ 2022) ס"ח 2963: סעיף 4א (הוספה).
  תיקון מס' 64 (9 בנובמבר 2023) ס"ח 3109: סעיף 9(ג).