חוק חופשה שנתית - תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), התשי"ט-1958

 • תיקון מס' 6 (14 ביוני 1990) ס"ח 1319: סעיף 30.
  תיקון מס' 7 (7 בינואר 2002) ס"ח 1821: סעיף 6.
  תיקון מס' 8 (3 במרץ 2005) ס"ח 1986: סעיף 1.
  תיקון מס' 9 (7 בנובמבר 2006) ס"ח 2069: סעיף 32.
  תיקון מס' 10 (16 באפריל 2008) ס"ח 2152: סעיפים 4 ו-5.
  תיקון מס' 11 (31 במאי 2010) ס"ח 2240: סעיף 6 והוספת תוספת.
  תיקון מס' 12 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תוספת
  תיקון מס' 13 (18 ביוני 2014) ס"ח 2456: סעיף 8 בתוספת
  תיקון מס' 14 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מס' 15 והוראת שעה (16 בפברואר 2016) ס"ח 2531: סעיף 3(א)
  תיקון מס' 16 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: סעיף 5(א).


   

לתחילת העמוד תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), התשי"ט-1958
לתחילת העמוד 1. הצגת תמצית החוק
 • מקום המשמש לעסק, למשלח יד או לשירות ציבורי יציג בו המעביד, הצגה הצגה נראית לעין, תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה, "עבודה וביטוח לאומי".

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958".