חוק חופשה שנתית - תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), התשל"א-1971

 • תיקון מס' 6 (14 ביוני 1990) ס"ח 1319: סעיף 30.
  תיקון מס' 7 (7 בינואר 2002) ס"ח 1821: סעיף 6.
  תיקון מס' 8 (3 במרץ 2005) ס"ח 1986: סעיף 1.
  תיקון מס' 9 (7 בנובמבר 2006) ס"ח 2069: סעיף 32.
  תיקון מס' 10 (16 באפריל 2008) ס"ח 2152: סעיפים 4 ו-5.
  תיקון מס' 11 (31 במאי 2010) ס"ח 2240: סעיף 6 והוספת תוספת.
  תיקון מס' 12 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תוספת
  תיקון מס' 13 (18 ביוני 2014) ס"ח 2456: סעיף 8 בתוספת
  תיקון מס' 14 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים
  תיקון מס' 15 והוראת שעה (16 בפברואר 2016) ס"ח 2531: סעיף 3(א)
  תיקון מס' 16 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: סעיף 5(א).


   

לתחילת העמוד תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), התשל"א-1971
לתחילת העמוד 1. תשלום תמורת החופשה למדור התשלומים
 • תמורת החופשה של עובד ששכרו משתלם באמצעות מדור התשלומים שעל יד שירות התעסוקה, תשולם על ידי מעבידו למדור התשלומים האמור, אלא אם הורה שר העבודה והרווחה בכתב למדור התשלומים שתמורת החופשה של עובד או של סוג של עובדים תשולם לקרן חופשה.