חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • תיקון (28 ביולי 2000) ס"ח 1748: סעיף 1, 12א, 13, 14.
  תיקון מספר 2 (4 באפריל 2001) ס"ח 1786: סעיף 12א.
  תיקון מספר 3 (17 בפברואר 2002) ס"ח 1831: סעיף 13א.
  תיקון ( בדצמבר 2001) ס"ח 1818: דחיית תחילתו של סעיף 12א.
  תיקון (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: דחיית תחילתו של סעיף 12א.
  תיקון (18 בינואר 2004) ס"ח 1920: דחיית תחילתו של סעיף 12א.
  תיקון מספר 4 (11 באפריל 2005) ס"ח 1997: סעיף 10.
  תיקון (11 באפריל 2005) ס"ח 1997: דחיית תחילתו של סעיף 12א.
  תיקון מספר 5 (9 ביוני 2009) ס"ח 2199: סעיף 12א, תוספת.
  תיקון מספר 6 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיפים 1, 2, 3(א)(ב), 12א ועוד.
  תיקון מספר 7 (24 במרץ 2010) ס"ח 2238: סעיפים 1, 10, 12א, 19, 20 ו-25.
  תיקון מספר 8 (20 ביולי 2011) ס"ח 2305: הוספת סעיף 10ב, תיקון סעיף 20.
  תיקון מספר 9 (19 בדצמבר 2011) ס"ח 2326: סעיף 21א.
  תיקון מספר 10 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459
  תיקון מספר 11 (10 בינואר 2017) ס"ח 2595: סעיפים 10, 10ב, 20.
  תיקון מספר 12 (7 בינואר 2019) ס"ח 2774: הוספת סעיף 9א.