חוק מס ערך מוסף - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • תיקון עקיף במסגרת תיקון מס' 94 לפקודת מס הכנסה (27 באוגוסט 1993) ס"ח
  1433: סעיף 1 - הגדרת ריוח.
  תיקון מספר 11 (9 בדצמבר 1993) ס"ח 1442: סעיף 5.
  תיקון מספר 12 (25 במרס 1994) ס"ח 1442: סעיף 35(ב).
  תיקון מספר 13 (28 בדצמבר 1994) ס"ח 1497: סעיף 1, 1א, 35א, 38, 44.
  תיקון מספר 14 (9 ביוני 1995) ס"ח 1526: סעיף 1א(ג).
  תיקון מספר 15 (21 במרס 1996) ס"ח 1586: סעיף 30.
  תיקון מספר 16 (28 בדצמבר 1997) ס"ח 1643: סעיף 11(א), 30(א).
  תיקון מספר 17 (16 בפברואר 1998) ס"ח 1655: סעיף 67.
  תיקון מספר 18 (31 במרס 1998) ס"ח 1663: סעיף 142.
  תיקון מספר 19 (22 ביולי 1998) ס"ח 1675: סעיף 30.
  תיקון מספר 20 (6 באוגוסט 1998) ס"ח 1684: סעיף 117.
  תיקון מספר 3 (30 ביולי 1998) ק"ת 5914: התוספת השלישית.
  תיקון מספר 4 (30 ביולי 1998) ק"ת 5914: תקנה 3.
  תיקון מספר 21 (10 בנובמבר 1998) ק"ת 1692: סעיף 26.
  תיקון מספר 22 (14 בפברואר 2002) ס"ח 1830: סעיף 30.
  תיקון מספר 23 (24 במרס 2002) ס"ח 1838: סעיף 31א.
  תיקון מספר 24 (27 ביוני 2002) ס"ח 1854: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 25 (4 באוגוסט 2002) ס"ח 1863: סעיף 1.
  תיקון מספר 26 (1 ביוני 2003) ס"ח 1892: סעיפים רבים.
  תיקון טעות (28 באוקטובר 2004) ביטול תיקון שאינו בר ביצוע.
  תיקון מספר 27 (22 ביולי 2004) ס"ח 1951: סעיף 30.
  תיקון מספר 28 (27 בינואר 2005) ס"ח 1978: סעיף 143א.
  תיקון מספר 29 (11 באפריל 2005) ס"ח 1997: סעיף 1, 4, 127(ב), 145(ב).
  תיקון מספר 30 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2023: סעיף 67, 96א.
  תיקון מספר 31 (11 בינואר 2007) ס"ח 382077(ג), 129א.
  תיקון מספר 32 (15 באוקטובר 2007) ס"ח 2112: סעיף 117
  תיקון מספר 34 (6 במרץ 2008) ס"ח 2136:סעיף 31ב
  תיקון מספר 35 (6 במרס 2008) ס"ח 2136: סעיפים 1, 4
  תיקון מספר 36 (18 במרס 2008) ס"ח 2140: סעיף 107
  תיקון מספר 37 (5 בנובמבר 2008) ס"ח 2185: סעיף 30
  תיקון מספר 37 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיפים שונים.
  תיקון מספר 38 (3 במרץ 2010) ס"ח 2232: סעיף 4(ב).
  תיקון מספר 39 (26 בדצמבר 2010) ס"ח 2269: סעיף 4.
  תיקון מספר 40 (6 בינואר 2011) ס"ח 2271: סעיפים 1, 21.
  תיקון מספר 41 (15 ביוני 2011) ס"ח 2300: 24 ו-29.
  תיקון ללא מספר (23 בינואר 2012) ס"ח 2334: סעיפים שונים.
  תיקון מספר 42 (1 באפריל 2012) ס"ח 2351: סעיפים שונים.
  תיקון מספר 43 (5 באוגוסט 2013) ס"ח 2405: סעיפים 67, 117 והוספת סעיף 96ב
  תיקון מספר 44 (13 בפברואר 2014) ס"ח 2433: סעיפים רבים
  תיקון מספר 45 (15 ביולי 2014) ס"ח 2458: סעיפים 102, 102א, 112א
  תיקון מספר 46 (7 באוגוסט 2014) ס"ח 2467: סעיף 102ב. תיקון סעות בס"ח 2477
  תיקון מספר 47 (25 בנובמבר 2014) ס"ח 2476: סעיפים 31א, 31ב
  תיקון מספר 48 (4 בדצמבר 2014) ס"ח 2478: סעיפים 22, 29
  תיקון מספר 49 (16 בדצמבר 2014) ס"ח 2482: סעיף 30(א)(19)
  תיקון מספר 50 (16 בדצמבר 2014) ס"ח 2482: סעיף 103
  תיקון מספר 51 (29 ביולי 2015) ס"ח 2496: סעיפים: 67, 126, 67א, 69א, 75א, 117.
  תיקון מספר 52 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511: סעיף67ב, 72א.
  תיקון מספר 53 (9 בדצמבר 2015) ס"ח 2513: סעיף 67ג, 67ד, 96ב.
  תיקון מס' 54 (7 באפריל 2016) ס"ח 2547: סעיף 31ג (הוספה).
  תיקון מס' 55 (8 בפברואר 2017) ס"ח 2603: סעיף 67א.
  תיקון מס' 56 (28 בדצמבר 2017) ס"ח 2676: סעיף 77.
  תיקון מס' 57 (12 במרץ 2018) ס"ח 2702: סעיפים: 1, 11א, 30, 38, 40, 40א, 69א, 89, 95.
  תיקון מס' 58 (29 ביולי2018) ס"ח 2749: סעיף 31א.