חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • חוק חדש (27 בדצמבר 2007) ס"ח 2123
  תיקון (5 באוגוסט 2008) ס"ח 2175
  קובץ התקנות 6697 (30 ביולי 2008)
  תיקון (22 ביוני 2009)
  תיקון מס' 2 (16 ביולי 2009) ס"ח 2202 סעיפים 26(ה), 27(ג)
  תיקון מס' 3 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203 סעיפים 26(ג), 27(ב)
  תיקון מס' 4 (1 בינואר 2011) ס"ח 2271:סעיף 1.
  תיקון מס' 5 (6 בדצמבר 2011) ס"ח 2324 סעיפים 6א, 17
  הוראת שעה (3 במרץ 2012) ק"ת 7106 תקנה 4.
  תיקון מס' 6 (31 ביולי 2012) ס"ח 2373: סעיף 1.
  תיקון מס' 7 (7 באוגוסט 2012) ס"ח 2379 סעיף 1.
  תיקון מס' 8 (21 במרס 2016) ס"ח 2539: סעיף 1, 2, 3, 6, 6א, 6ב (הוספה), 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 17א (הוספה), 18, 19.
  תיקון מס' 9 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: סעיף 1.
  תיקון מס' 10 (11 באוגוסט 2016) ס"ח 2573: סעיף 6ג (הוספה).
  תיקון מס' 11 ( 22 במרץ 2018) ס"ח 2713: סעיפים 8, 16. 
  תיקון מס' 12 (6 בינואר 2018) ס"ח 2771: סעיף 6ג.
  תיקון מס' 13 (21 ביולי 2020) ס"ח 2830: פרק ג'2 (הוספה).
  תיקון מס' 14 (29 ביולי 2020) ס"ח 2835: פרק ג'3 (הוספה).