חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) - פרק ה': תיקונים עקיפים - דיווח מקוון

לתחילת העמוד פרק ה': תיקונים עקיפים - דיווח מקוון
לתחילת העמוד 24. תיקון פקודת מס הכנסה - (מס' 161)
לתחילת העמוד 25. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מנהליים