חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007
לתחילת העמוד

פרק ה': תיקונים עקיפים - דיווח מקוון

לתחילת העמוד 24. תיקון פקודת מס הכנסה - (מס' 161)
לתחילת העמוד 25. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מנהליים