חוק שירות הקבע בצבא לישראל (גמלאות) - לוח השוואה לפי הסעיף החדש

 • תיקון מספר 10 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 8.
  תיקון מס' 11 (18 בדצמבר 1998) ס"ח 1695: סעיף 70 (הוספה).
  תיקון מספר 12 (29 בפברואר 2000) ס"ח  1729: סעיף 27.
  תיקון מספר 13 (1 באוגוסט 2001) ס"ח 1803: סעיף 27.

  תיקון מספר 15 (5 באוגוסט 2002) ס"ח 1864: סעיף 18.
  תיקון מספר 16 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיף 18.
  תיקון מספר 17 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיפים 10, 12, 13, 23ה, 33, 34, הוספת התוספת.
  תיקון מס' 32 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2760: סעיף 23.

לתחילת העמוד לוח השוואה לפי הסעיף החדש
 • סעיף קודם סעיף חדש סעיף קודם סעיף חדש סעיף קודם סעיף חדש
  1 1 26 27 49 37
  2 2 27 28 50 38
  3 3 28 32 51 54
  5 10.5 29 33 52 51א
  6 11 30 33א 53 39
  7 12 31 29 54 40
  8 13 32 30 55 41
  9 13א 33 31 56 42
  10 14 34 33ב 57 43
  11 14א 35 33ג 58 44
  12 15 36 52 59 45
  13 16 37 52א 60 45א
  14 17 38 52ב 61 46
  15 18 39 52ג 62 47
  16 18א 40 52ד 63 48
  17 19 41 52ה 64 49
  18 53 42 52ו 65 50
  19 20 43 6 66 51
  20 21 44 7 67 49א
  21 4 45 8 68 55
  22 22 46 9 69 56
  23 23 47 35    
  24 24 48 36    
  25 25