חוק שירות המדינה (גמלאות) - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • תיקון מספר 38 (5 באוגוסט 1997) ס"ח 1634: סעיף 17א(א).
  תיקון מספר 40 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף 63ג(א), 79א(א).
  תיקון מספר 40 (2 במרס 1999) ס"ח 1705: סעיף 31.
  תיקון מספר 41 (17 בפברואר 2002) ס"ח 1831: סעיף 107,1א,107ב,108 ותוספת.
  תיקון טעות (20 באוגוסט 2002) ס"ח 1865: סעיף 107ב(4).
  תיקון מספר 42 (21 בנובמבר 2002) ס"ח 1875: 79א.
  תיקון מספר 43 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919
  תיקון מספר 44 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920
  תיקון מספר 45 (4 בפברואר 2005) ס"ח 1979
  תיקון מספר 46 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024
  תיקון מספר 47 (1 בינואר 2006) ס"ח 2045: סעיף 1
  תיקון מספר 48 (8 באפריל 2008) ס"ח 2147: סעיף 108ח.
  תיקון מספר 49 (16 באפריל 2008) ס"ח 2152 סעיף 11.
  תיקון מספר 50 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 51 (8 באוגוסט 2011) ס"ח 2309: הוספת פרק ג'2.
  תיקון מספר 52 (1 באפריל 2012) ס"ח 2349: סעיפים רבים והוספת סעיפים 71א
  עד 71א2, תיקון התוספת השלישית.
  תיקון מספר 53 (8 באוגוסט 2012) ס"ח 2381: סעיפים 105, 107ג (הוספה).
  תיקון מספר 54 (29 בדצמבר 2013) ס"ח 2425: סעיפים 9,9א, 28, 71א1, 71א2, 77ב, 78א, 81, 105, הוספת תוספת שלישית א'.
  תיקון מספר 55 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.
  תיקון מספר 56 (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2466: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 57 (11 באוגוסט 2014) ס"ח 2471: סעיף 105.
  תיקון מספר 58 (7 באפריל 2016) ס"ח 2548: סעיפים 9, 63א1 עד 63א3, 63א4 (הוספה), 63ד1, 63ד2, תיקון התוספת השלישית, שלישית א' והרביעית.
  תיקון מספר 59 (4 באוגוסט 2016) ס"ח 5271: סעיפים 32, 35, 63ד1 (ביטול), 73ד2, 78א.
  תיקון מספר 60 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים 63ז, 63ח, 63ט1 (הוספה). 
  תיקון מספר 61 (5 באפריל 2017) ס"ח 2632: סעיף 1.
  תיקון מס' 62 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2760: סעיפים 34, 63יב.
  תיקון מס' 63 (6 בינואר 2019) ס"ח 2771: סעיפים 63ג, 79א, 81 ו-108ח.