חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • חוק חדש (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2024.
  תיקון מס' 1 (12 במרס 2006) ס"ח 2054: ביטול סעיף 53.
  תיקון מס' 2 (11 בינואר 2007) ס"ח 2077: סעיפים 1, 13(א), 21.
  תיקון מס' 3 (23 בינואר 2008) סעיפים רבים
  תיקון מס' 4 (23 ביולי 2009) סעיף 2, 23.
  תיקון מס' 5 (18 בנובמבר 2010) ס"ח 2262: סעיפים שונים.
  תיקון מס' 6 (10 במרץ 2011) ס"ח 2280: סעיפים 1, 20, 23, 32.
  תיקון מס' 7 (17 באוגוסט 2011) ס"ח 2316: סעיפים שונים.
  תיקון מס' 8 (14 במאי 2012) ס"ח 2354: סעיף 23.
  תיקון מס' 9 (17 ביולי 2012) ס"ח 2368: סעיף 86(ז)(2).
  תיקון מס' 10 (11 בדצמבר 2013) ס"ח 2420: סעיפים אחדים.
  הוראת שעה (5 בינואר 2014) ס"ח 2427: סעיף 23(ב)(1א)
  תיקון מס' 11 (16 בדצמבר 2014) ס"ח 2481: סעיפים אחדים.
  תיקון מס' 12 (5 באוגוסט 2015) ס"ח 2499: סעיפים 16, 20, 23.    תיקון מס' 13(5 בנובמבר 2015) ס"ח 2507: סעיף 1, 25, 26, 27, 30, 32, 47א, 55, 56, 57, 58, תוספת ראשונה, הוספת סעיף 24א ו-24ב.
  תיקון מס' 14 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2015: סעיף 20.
  תיקון מס' 15 (7 ביוני 2016) ס"ח 2554: סעיפים אחדים.
  תיקון מס' 16 (16 ביוני 2016) ס"ח 2555: סעיף 20.
  תיקון מס' 17 (21 באוגוסט 2016) ס"ח 2582: סעיף 1, 4, 6, 9, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 33, 39, 40.
  תיקון מס' 18 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים 1, 21, 23.
  תיקון מס' 19 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים: 22, 23.
  תיקון מס' 20 (16 בינואר 2017) ס"ח 2597: סעיפים: 32, 49.
  תיקון מס '21 (8 ביולי 2018) ס"ח 2730: סעיף 23.
  תיקון מס' 23 (28 בנובמבר 2018) ס"ח 2759: סעיף 39.
  תיקון מס' 24 (27 בדצמבר 2018) ס"ח 2767: הוספת סעיף 57א.
  תיקון מס' 25 הוראת שעה (29 ביולי 2020) ס"ח 2835: סעיף 23.