תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא), התשס"ט-2009

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא), התשס"ט-2009
לתחילת העמוד 1. סוגי הכשרה מקצועית
 • אלה סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו לזכאי דמי אבטלה בשיעור מלא כאמור בסעיף 173(א)(1א) לחוק:

  (1) ריתוך לסוגיו ומסגרות;

  (2) עיבוד שבבי ממוחשב לסוגיו;

  (3) מבלטנות;

  (4) מקצועות שלד, בנייה טובה ובנייה מתועשת;

  (5) הפעלת מכונות ובניית כלים ותבניות - התמחויות במתכת או בפלסטיקה;

  (6) טקסטיל - הפעלת מכונות אריגה, צביעה, אשפרה;

  (7) בישול אתני;

  (8) אוטוטרוניקה, מכונאות, חשמלאות והפעלת ציוד מכני הנדסי;

  (9) מיכון חקלאי, ניהול עבודה בחקלאות;

  (10) סייעות מאומנות;

  (11) עובדי ייצור באלקטרוניקה.

לתחילת העמוד 2. תחילה ותחולה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) (להלן - יום התחילה), והן יחולו על מי שהחל בהכשרה מקצועית מהסוגים המנויים בתקנה 1 מיום התחילה ואילך.