תקנות הביטוח הלאומי - תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך), התשנ"ה-1994

לתחילת העמוד תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך), התשנ"ה-1994
לתחילת העמוד 1. מועדים להגשת תביעה
  • זכאי למענק למובטל שעובד בשכר נמוך (להלן - מענק) יגיש תביעתו לראשונה בתום 75 ימי עבודה ולאחר מכן רשאי הוא להגיש תביעה בתום כל חודש, לגבי ימי העבודה באותו חודש.

לתחילת העמוד 2. הגשת תביעה
  • זכאי למענק יגיש תביעה על גבי טופס שקבע המוסד ויצרף לתביעה:

    (1) מסמכים הדרושים לבדיקת זכאותו לדמי אבטלה;

    (2) אישור מאת לשכת שירות התעסוקה על הפנייתו לעבודה;

    (3) אישור המעביד על תקופת העבודה וגובה השכר.

לתחילת העמוד 3. תחילה
  • תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד באב התשנ"ד (1 באוגוסט 1994).