חוק הביטוח הלאומי - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • פרסום נוסח משולב (15 במאי 1995) ס"ח 1522.
  תיקון מספר 1 (19 ביולי 1995) ס"ח 1533: סעיף 222(ב).
  תיקון מספר 2 (25 ביולי 1995) ס"ח 1534: סעיף 53(ד), 60, 350(א)(1).
  תיקון מספר 3 (3 באוגוסט 1995) ס"ח 1535: סעיף 45, 74, 200, 201, 202.
  תיקון מספר 4 (10 באוגוסט 1995) ס"ח 1540: סעיף 320(ה).
  תיקון מספר 5 (10 באוגוסט 1995) ס"ח 1540: סעיף 350.
  תיקון מספר 6 (3 באוגוסט 1995) ס"ח 1535: סעיף 339(א).
  תיקון מספר 7 (8 במרס 1996) ס"ח 1571: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 8 (8 במרס 1996) ס"ח 1571: סעיף 238.
  תיקון מספר 9 (8 במרס 1996) ס"ח 1574: סעיף 94, 102, 237, 316, 351.
  תיקון מספר 10 (17 במרס 1996) ס"ח 1577: פרק ג' כותרת לסימן ד',סעיף 57א.
  תיקון מספר 11 (17 במרס 1996) ס"ח 1577: סעיף 354, 355.
  תיקון טעות (10 בספטמבר 1996) ס"ח 1600: סעיף 245(א)(2)(ב).
  תיקון מספר 12 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 13 (20 במרס 1997) ס"ח 1617: סעיף 312, 314.
  תיקון מספר 14 (10 באפריל 1997) ס"ח 1623: סעיף 93, 94, 328(א), 391(א).
  תיקון מספר 15 (10 באפריל 1997) ס"ח 1623: סעיף 222א.
  תיקון מספר 16 (10 ביוני 1997) ס"ח 1625: סעיף 1, 170, 182, 192, 312.
  תיקון מספר 17 (10 ביוני 1997) ס"ח 1625: סעיף 174.
  תיקון מספר 18 (5 באוגוסט 1997) ס"ח 1635: סעיף 49.
  תיקון מספר 19 (15 בינואר 1998) ס"ח 1646: סעיף 214,206,118,107,104,74, 297,296,222א,297ב.
  תיקון מספר 20 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645: סעיף378,351,342,340,175,171,40.
  תיקון מספר 21 (5 בפברואר 1998) ס"ח 1650: סעיף 57.
  תיקון מספר 22 (16 בפברואר 1998) ס"ח 1655: סעיף 353, 355, 356(ב), 357.
  תיקון מספר 23 (16 בפברואר 1998) ס"ח 1655: סעיף 158.
  תיקון מספר 24 (16 בפברואר 1998) ס"ח 1655: סעיף 44.
  תיקון מספר 25 (29 במאי 1998) ס"ח 1668: סעיף 50, 337, 341.
  תיקון מספר 26 (29 במאי 1998) ס"ח 1668: סעיף 10, 57א, 320,237,169,161.
  תיקון מספר 27 (7 ביולי 1998) ס"ח 1672: סעיף 74.
  תיקון מספר 28 (30 ביולי 1998) ס"ח 1679: סעיף 245(ב).
  תיקון מספר 29 (8 בספטמבר 1998) ס"ח 1688: סעיף 197(ב).
  תיקון מספר 30 (9 בדצמבר 1998) ס"ח 1694: סעיף 270,189,183,180,לוח י"א.
  תיקון טעות (21 בינואר 1999) ס"ח 1699: סעיף 197(ב).
  תיקון מספר 31 (31 בינואר 1999) ס"ח 1700: סעיף 74, 184, 270.
  שינוי לוח י"א (12 בפברואר 1999) ס"ח 5951.
  תיקון מספר 32 (7 בפברואר 1999) ס"ח 1702: סעיף 252א.
  תיקון מספר 33 (7 בפברואר 1999) ס"ח 1702: סעיף 174,174,161,160,158א.
  תיקון מספר 34 (15 בפברואר 1999) ס"ח 1704: סעיף 28א,378,167,164,33.
  תיקון מספר 35 (27 במאי 1999) ס"ח 1711: סעיף 6א.
  תיקון מספר 36 (10 בינואר 2000) ס"ח 1723: סעיף 237.
  תיקון מספר 37 (10 בינואר 2000) ס"ח 1724: סעיפים 28ב, 171, 171א, 173(ג), 230, 230א, 337, 340, 342(ג), לוח י"א.
  תיקון מספר 38 (17 במרס 2000) ס"ח 1732: סעיף 60.
  תיקון מספר 39 (13 באוגוסט 2000) ס"ח 1751: סעיף 1, 12, 17א, 252א.
  תיקון מספר 40 (13 באוגוסט 2000) ס"ח 1751: סעיף 222ב.
  תיקון מספר 41 (7 בנובמבר 2000) ס"ח 1754: סעיף 44, 69א, לוח ד'.
  תיקון מספר 42 (4 באפריל 2001) ס"ח 1786: סעיף 174, לוח ח'.
  תיקון מספר 43 (14 ביוני 2001) ס"ח 1792: סעיף 271.
  תיקון מספר 44 (11 ביולי 2001) ס"ח 1797: סעיף 216 (בוטל), 310, 316, 328.
  תיקון מספר 45 (7 באוגוסט 2001) ס"ח 1806: סעיף 238.
  תיקון לתיקון מספר 18 (7 באוגוסט 2001) ס"ח 1805: סעיף 49, 57.
  תיקון מספר 46 (21 בינואר 2002) ס"ח 1824: סעיף 202.
  הוראת שעה (17 בפברואר 2002) ס"ח 1831: סעיף 68, לוח ד'.
  תיקון מספר 47 (14 בפברואר 2002) ס"ח 1830: סעיפים 92, 101, 102, 105.
  תיקון מספר 48 (16 ביוני 2002) ס"ח 1850: סעיפים רבים.
  תיקון - הוראת שעה (16 ביוני 2002) ס"ח 1850: סעיף 53, 54, 97, 98, 109, 170, 270, 337, 348, 349, 371, לוח ג', לוח ה', לוח ז', לוח י"א.
  תיקון מספר 50 (24 ביולי 2002) ס"ח 1859: סעיף 326.
  תיקון מספר 51 (24 ביולי 2002) ס"ח 1859: סעיף 298, 302.
  תיקון מספר 52 (24 ביולי 2002) ס"ח 1859: סעיף 351.
  תיקון מספר 53 (1 באוגוסט 2002) ס"ח 1862: סעיף 196.
  תיקון מספר 54 (1 באוגוסט 2002) ס"ח 1862: סעיפים 32, 199, 200א, 202, 206א, 214, 228, 246, 251, לוח ב'.
  תיקון מספר 55 - הוראת שעה (1 באוגוסט 2002) ס"ח 1862: לוח ח'.
  תיקון מספר 56 (4 באוגוסט 2002) ס"ח 1863: סעיף 345א.
  הוראת שעה (4 באוגוסט 2002) ס"ח 1863: סעיף 345א.
  תיקון (22 באוגוסט 2002) ק"ת 6192: לוח י'.
  תיקון מספר 57 (20 בנובמבר 2002) ס"ח 1874: סעיף 51(א).
  תיקון מספר 58 (21 בנובמבר 2002) ס"ח 1876: סעיף 174, לוח ח'.
  תיקון מספר 59 (21 בנובמבר 2002) ס"ח 1877: לוח י'.
  תיקון מספר 60 (29 בנובמבר 2002) ס"ח 1882: סעיפים רבים.
  תיקון להוראת שעה (18 בדצמבר 2002) ס"ח 1881: סעיפים 345א, 350(א)(5).
  תיקון לתיקון 56 (18 בדצמבר 2002) ס"ח 1881: סעיפים 345א.
  תיקון טעות (3 באפריל 2003) ס"ח 1889: סעיף 237.
  תיקון מספר 61: (1 ביוני 2003) ס"ח 1892: סעיפים רבים.
  תיקון מספר 63: (6 באוגוסט 2003) ס"ח 1900: סעיפים 270, 271.
  תיקון מספר 65: (15 בספטמבר 2003) ס"ח 1905: לוח ח', חלק ה, פרט (3), (4).
  תיקון מספר 66: (18 בינואר 2004) ס"ח 1919 : סעיפים רבים.
  תיקון מספר 67 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920: סעיפים 303, 384.
  תיקון מספר 68: (18 בינואר 2004): ס"ח 1920: סעיפים 68, 208, 214, 22א, 303(ב), 384(א).
  הוראת שעה: (18 בינואר 2004) ס"ח 1920: תיקון מספר 69: (5 בפברואר 2004): ס"ח 1923: סעיף 44(א).
  תיקון מספר 69 (5 בפברואר 2004) ס"ח 1923: סעיף 44.
  תיקון מס' 70: (30 במרס 2004): ס"ח 1933: סעיפים: 270, ו-273.
  תיקון מס' 71: (31 במרס 2004) ס"ח 1934: סעיף 51(א2).
  תיקון מס' 72: (9 ביוני 2004) ס"ח 1941 לוח ח' חלק ה, (6), (7).
  תיקון מס' 73: (16 ביוני 2004) ס"ח 1942: סעיף 286(א)(3).
  תיקון (28 ביוני 2004) ס"ח 1946: סעיף 49(ד) תיקון מס' 74: (11 ביולי 2004) ס"ח 1949: סעיף 297ב.
  תיקון מס' 74 (11 ביולי 2004) ס"ח 1949: סעיף 297ב.
  תיקון מס' 75: (1 באוגוסט 2004) ס"ח 1953: סעיף 310.
  תיקון מס' 76: (1 באוגוסט 2004) ס"ח 1953: סעיף 350.
  תיקון מס' 77: (17 בינואר 2005) ס"ח 1974: סעיף 350(א).
  תיקון מס' 78: (18 בפברואר 2005) ס"ח 1982: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 79: (11 באפריל 2005) ס"ח 1997: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 80: (6 ביוני 2005) ס"ח 2002: סעיף 51(א2).
  תיקון מס' 81: (1 באוגוסט 2005) ס"ח 2018: סעיף 378א.
  תיקון מס' 82: (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2023:סעיפים 341, 342, 345ב, לוח י'.
  תיקון מס' 83: (28 בנובמבר 2005) ס"ח 2036: הוספת סעיף 230ב.
  תיקון מס' 84: (3 בינואר 2006) ס"ח 2049: 350(א).
  תיקון מס' 85: (15 ביוני 2006) ס"ח 2057: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 86: (13 ביולי 2006) ס"ח 2061: סעיפים 244, 252.
  תיקון מס' 87: (24 ביולי 2006) ס"ח 2062: סעיף 68(ב), לוח ד.
  תיקון מס' 88: (24 ביולי 2006) ס"ח 2062: סעיפים 1, 158, 160, 238, 348.
  תיקון מס' 89: (11 בינואר 2007) ס"ח 2077.
  תיקון מס' 90: (11 בינואר 2007) ס"ח 2077: סעיף 32, לוח ב'1.
  תיקון מס' 91: (23 בינואר 2007) ס"ח 2079: סעיף 74, 296(ג)(1).
  תיקון מס' 92: (1 בפברואר 2007) ס"ח 2080: סעיף 225א.
  תיקון מס' 93: (6 בפברואר 2007) ס"ח 2081: סעיף 195.
  תיקון מס' 94: (8 במאי 2007) ס"ח 2094: סעיף 50, 51.
  תיקון מס' 95: (30 במאי 2007) ס"ח 2096: סעיף 326.
  תיקון מס' 96: (21 ביוני 2007) ס"ח 2099: סעיף 174.
  תיקון מס' 97: (21 ביוני 2007) ס"ח 2099: סעיף 49, 57.
  תיקון מס' 98: (2 באוגוסט 2007) ס"ח 2107: סעיף 287(10),348(ה) תיקון מס' 99: (7 באוגוסט 2007) ס"ח 2108:סעיפים רבים.
  הוראת שעה: (8 באוגוסט 2007) ס"ח 2109: סעיפים: 75(א)(3), 350(א)(9).
  תיקון מס' 100 (1 בנובמבר 2007) סעיף 225א.
  תיקון מס' 101 (27 בדצמבר 2007) ס"ח 2122.
  תיקון מס' 102 (7 בינואר 2008): ס"ח 2126 סעיפים רבים
  תיקון מס' 103 (7 בינואר 2008): ס"ח 2126.
  תיקון מס' 104 (1 בינואר 2008): סעיפים רבים.
  תיקון מס' 105 (18 במרץ 2008): סעיף 224.
  תיקון מס' 106 (30 במרץ 2008): סעיפים שונים.
  תיקון מס' 107 (16 באפריל 2008): סעיפים שונים.
  תיקון מס' 108 (3 ביולי 2008): סעיף 370.
  תיקון מס' 109 (27 ביולי 2008): סעיפים שונים.
  תיקון מס' 110 (6 באוגוסט 2008): סעיף 173.
  תיקון מס' 111 (7 באוגוסט 2008): תיקון לוח ח'.
  תיקון מס' 112 (16 בנובמבר 2008): סעיף 74א(ה).
  תיקון מס' 113 (32 ביולי 2009): סעיפים שונים.
  תיקון מס' 114 (23 ביולי 2009): סעיפים שונים.
  תיקון מס' 115 (16 בדצמבר 2009): ס"ח 2218 סעיפים שונים.
  תיקון מס' 116 (17 בינואר 2010): ס"ח 2223 סעיפים 74א(ה), 326(א).
  הוראת שעה (7 בינואר 2010): ק"ת 6854 סעיף 171.
  תיקון מס' 117 (4 בפברואר 2010): ס"ח 2225 סעיף 227.
  תיקון מס' 118 (4 בפברואר 2010): ס"ח 2225 סעיף 225א.
  תיקון מס' 119 (22 במרץ 2010): ס"ח 2235 סעיף 51.
  תיקון מס' 120 (26 ביולי 2010): ס"ח 2251 סעיפים 238 ו-320.
  תיקון מס' 121 (28 ביולי 2010): ס"ח 2254 סעיפים 1, 175 ו-407.
  תיקון מס' 122 (10 בנובמבר 2010): ס"ח 2259 סעיף 398, והוספת סעיף 383א ולוח י"ח.
  תיקון מס' 123 (9 בדצמבר 2010) ס"ח 2264 סעיף 57.
  תיקון מס' 124 (6 בינואר 2011) ס"ח 2271 סעיפים 28ב, 32, ולוח י'.
  תיקון מס' 125 (12 בינואר 2011) ס"ח 2272 סעיף 148.
  תיקון מס' 126 (17 בפברואר 2011) ס"ח 2277 סעיפים 225א(א).
  תיקון מס' 127 (2 במרס 2011) ס"ח 2279 סעיפים 276 ו-280.
  תיקון מס' 128 (11 ביולי 2011) ס"ח 2303 תיקון כותרת בפרק ג' והוספת סעיף 57ב.
  תיקון מס' 129 (11 באוגוסט 2011) ס"ח 2310 סעיף 224.
  תיקון מס' 130 (6 בדצמבר 2011) ס"ח 2323 סעיף 351 (יא).
  תיקון מס' 131 (29 בדצמבר 2011) ס"ח 2328 לוח א'1 - חלק א'.
  תיקון מס' 132 (21 בינואר 2012) ס"ח 2331 הוספת סעיף 224א - הוראת שעה.
  תיקון מס' 133 (21 בינואר 2012) ס"ח 2331 סעיף 296.
  תיקון מס' 134 (23 בינואר 2012) ס"ח 2333 סעיף 74א(ה).
  תיקון מס' 135 (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338 סעיף 174.
  תיקון מס' 136 (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338 סעיף 362.
  תיקון מס' 137 (27 בפברואר 2012) ס"ח 2338 סעיף 51.
  תיקון מס' 138 (1 באפריל 2012) ס"ח 2349 סעיף 32.
  תיקון מס' 139 (14 במאי 2012) ס"ח 2355 סעיף 326.
  תיקון מס' 140 (31 ביולי 2012) ס"ח 2373: סעיף 303.
  תיקון מס' 141 (2 באוגוסט 2012) ס"ח 2375 סעיף 161, 162, 170.
  תיקון מס' 142 (8 באוגוסט 2012) ס"ח 2381 סעיפים 1, 287, לוח י"ד, לוח ט"ו
  תיקון מס' 143 (13 באוגוסט 2012) ס"ח 2382 סעיפים 32, לוח י'
  תיקון מס' 144 (1 באוגוסט 2013) ס"ח 2404 הוספת סעיף 377א.
  תיקון מס' 145 (1 באוגוסט 2013) ס"ח 2404 סעיף 224א.
  תיקון מס' 146 (5 באוגוסט 2013) ס"ח 2405 סעיפים שונים.
  תיקון מס' 147 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2407 החלפת סעיף 225א והוספת סעיפים 225ב עד 225ד
  תיקון מס' 148 (9 בדצמבר 2013) ס"ח 2418 סעיף 51(א)
  תיקון מס' 149 (26 בדצמבר 2013) ס"ח 2424 סעיף 74א
  תיקון מס' 150 (12 בפברואר 2014) ס"ח 2432 סעיף 200א(ב)
  תיקון מס' 151 (12 בפברואר 2014) ס"ח 2432 סעיף 363
  תיקון מס' 152 (19 במרץ 2014) ס"ח 2442 סעיפים אחדים
  תיקון מס' 153 (22 במאי 2014) ס"ח 2452 סעיפים 44, 74
  תיקון מס' 154 (12 ביוני 2014) ס"ח 2454: סעיף 224(ד)
  תיקון מס' 155 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיף 62א
  תיקון מס' 156 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיף 252(ג1)
  תיקון מס' 157 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיף 326(ד)
  תיקון מס' 158 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיף 1
  תיקון מס' 159 (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2464: סעיף 363א
  תיקון מס' 160 (21 בדצמבר 2014) ס"ח 2486: סעיף 351(ג2).
                      (27 בינואר 2014) ס"ח 2429: לוח י'.
  תיקון מס' 161 (5 באוגוסט 2015) ס"ח 2498: סימן ב'1, 391(א), 397.
  תיקון מס' 162 (15 באוקטובר 2015) ס"ח 2504: סעיפים אחדים
  תיקון מס' 163 (5 בנובמבר 2015) ס"ח 2506: סעיפים 325, 326(ג)
  תיקון מס' 164 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511 סעיף 1,68, 74, 312,320.
  תיקון מס' 165 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511 סעיף 28,32,33 (ביטול).
  תיקון מס' 166 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511 סעיף 68.
  תיקון מס' 167 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511 סעיף 355, 356, 357, 398.
  תיקון מס' 168 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511 סעיף 328.
  תיקון מס' 169 (17 בפברואר 2016) ס"ח 2532: סעיף 74.
  תיקון מס' 170 (6 במרץ 2016) ס"ח 2534: סעיף 57ב, 222ב.
  תיקון 171 (17 במרץ 2016) ס"ח 2537: סעיף 386.
  תיקון מס' 172 (20 במרץ 2016) ס"ח 2538: סעיף 39
  תיקון מס' 173 (20 במרץ 2016) ס"ח 2538: סעיף 2א(ב)
  תיקון מס' 174 (28 במרץ 2016) ס"ח 2540: סעיפים 105,196.
  תיקון מס' 175(28 במרץ 2016) ס"ח 2540: סעיף 229. 
  תיקון מס' 176(28 במרץ 2016) ס"ח 2540: סעיף 54.
  תיקון מס' 177 (30 במרץ 2016) ס"ח 2541: סעיף 310.
  תיקון מס' 178 (23 ביוני 2016)  ס"ח 2556: סעיף 326.
  תיקון מס' 179 (29 ביוני 2016) ס"ח 2558: סעיף 223, 223, 225א, 225ב, הוספת לוח ח'2.
  תיקון מס' 180 (14 ביולי 2016) ס"ח 3561: סעיף 386א.
  תיקון מס' 181 (27 ביולי 2016) ס"ח 2567: סעיף 74.
  תיקון מס' 182 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: סימן ג'.
  תיקון מס' 183 (27 בנובמבר 2016) ס"ח 2585: סעיפים 54, 55.
  תיקון מס' 184 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: לוח י'.
  תיקון מס' 185 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים 50, 295א, 295ב ו-295ג (הוספה), 310.
  תיקון מס' 186 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים 1, 3, 3א (הוספה), 158, 174א, 185, 238, 306, 342, 344, 344א (הוספה), 355א (הוספה), 357, 384א.
  תיקון מס' 187 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים רבים
  תיקון מס' 188 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: לוח א'1
  תיקון מס' 189 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: חלקי.
  תיקון מס' 190 (30 בינואר 2017) ס"ח: סעיף 227.
  תיקון מס' 191 (8 בפברואר 2017) ס"ח 2603: סעיף 42.
  תיקון מס' 192 (27 בפברואר 2017) ס"ח: סעיפים: 1, 32, 205, 223, פרק י"T, 239, 240, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 261, 296, 310, 320, 335, 342, 351, 403, 406, לוח א'1, ט', י', י"ז, י"ח.
  תיקון מס' 193 (2 באפריל 2017) ס"ח 2624: סעיפים 49, 50.
  תיקון מס' 194 (5 באפריל 2017) ס"ח 2632: סעיפים 1, 158, 160, 163, 238, 287, 348, 351.
  תיקון מס' 196 (3 באוגוסט 2017) ס"ח 2652: סעיפים 130, 133, 144, 252, 260, 265.
  תיקון מס' 197 (3 באוגוסט 2017) ס"ח 2652: סעיפים 1, 406(1), לוח א'1
  תיקון מס' 198 (9 בנובמבר 2017) סעיף 162
  תיקון מס' 199 (28 בדצמבר 2017) ס"ח 2677: סעיף 2א.
  תיקון מס' 200 (15 בפברואר 2018) ס"ח 2691: תיקון חלקי.
  תיקון מס' 202 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: סעיף 32.
  תיקון מס' 203 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: סעיפים 223, 223א, 224, 225, 224ד, 225ה (הוספה), 230, לוח ח'2.
  תיקון מס' 204 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: סעיף 328א (הוספה).
  תיקון מס' 205 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: 149א (הוספה).
  תיקון מס' 206 (31 במאי 2018) ס"ח 2721: סעיף 49.
  תיקון מס' 207 (27 ביוני 2018) ס"ח 2726: סעיף 296.
  תיקון מס' 208 (24 ביולי 2018) ס"ח 2736: סעיף 222ב1 (הוספה).
  תיקון מס' 209 (7 בינואר 2019) ס"ח 2774: סעיפים 224 ו-225.
  תיקון מס' 210 (7 בינואר 2019) ס"ח 2774: סעיפים 223, 225, 225א, 225ב, 231 (ביטול), 232 (ביטול), 233.
  תיקון מס' 11 (10 בינואר 2019) ס"ח 2779: סעיף 326.
  תיקון מס' 212 (10 בינואר 2019) ס"ח 2779: סעיף 317.
  תקנות לשעת חירום (27 במרס 2020) ק"ת 8428: סעיפים 179א-179ה (הוספה), סעיף 353.
  תיקון מס' 214 הוראת שעה (16 ביוני 2020) ס"ח 2802: סעיפים 195, 238 ו-320. 
  תיקון מס' 215 (30 ביוני 2020) ס"ח 2815: סעיף 32.
  תיקון מס' 216 (7 ביולי 2020) ס"ח 2822: הוראת שעה- סעיפים  179א-179ו,  195, 238 ו-320.
  תיקון תיקון מס' 216 (29 ביולי 2020) ס"ח 2835
  תיקון מס' 217 (29 ביולי 2020) ס"ח 2835: סעיף 200 ולוח ח'1.
  תיקון מס' 218 הוראת שעה (25 באוקטובר 2020) ס"ח 2862: סעיף 222ד (הוספה), סעיף 406 ולוח ח'1א (הוספה)
  תיקון 219 (10 בנובמבר 2020) ס"ח 2868: סעיף 355.
  תיקון 220 הוראת שעה (29 בדצמבר 2020) ס"ח 2891: סעיף 1 (השכר הממוצע לשנת 2021)
  תיקון 221 הוראת שעה (29 בדצמבר 2020) ס"ח 2892: סעיף 174(ב).
  צו הביטוח הלאומי - הוראת שעה (30 בדצמבר 2020) ק"ת 9031: לוח ח'2.
  תיקון 222 (6 בינואר 2021) ס"ח 2894: סעיף 290א (הוספה).
  תיקון 223 (12 בינואר 2021) ס"ח 2895: סעיפים 49א, 54 וסימן ד'1 (הוספה).
  תיקון 224 (16 במרץ 2021) ס"ח 2906: סעיפים 371א (הוספה), סעיף 32 (הוראת שעה), סעיף 371ב (הוספה ע"פ הוראת שעה)
  תיקון 225 והוראת שעה (4 ביולי 2021) ס"ח 2910: סעיפים 177א ו-177ב (הוספה), 320, 49ב, 54, 179י-179טו, 195, ו-238.
  תיקון 226 (15 בנובמבר 2021) ס"ח 2932: סעיף 328.
  תיקון 227 (15 בנובמבר 2021) ס"ח 2932: סעיפים 1, 32, 36, 74א, 149, 196, 200, 201, 206א, 220, 222ב, 237, 251, 251א, 307, 315א ו-315ד.
  תיקון 228 (18 בנובמבר 2021) ס"ח 2933: סעיפים 158, 161, 166, 167, 171, 177ב, 240, 245, 246, 269א (הוספה), 269ב (הוספה), 269ג (הוספה), לוח ט' ולוח ט'1 (הוספה).
  תיקון 229 (9 במרץ 2022) ס"ח 2962: סעיפים 195, 238 ו-320.
  תיקון 230 (9 במרץ 2022) ס"ח 2962: סעיף 173.
  תיקון 231 (8 ביוני 2022) ס"ח 2976: סעיף 371.
  תיקון 232 (31 במאי 2023) ס"ח 3045: סעיף 32.
  תיקון 233 (31 במאי 2023) ס"ח 3045: סעיף 149א.