חוק הבטחת הכנסה - תיקונים לחוק

לתחילת העמוד תיקונים לחוק
 • תיקון (31 בדצמבר 1991) ס"ח 1378: סעיף 1.
  תיקון (17 במרס 1992) ס"ח 1390: סעיפים 1, 2(א)(5), 5(א)(2).
  תיקון מספר 9 (28 בדצמבר 1994) ס"ח 1497: סעיף 1.
  תיקון מספר 10 (9 ביוני 1995) ס"ח 1526: סעיף 5(א).
  תיקון טעות (10 בספטמבר 1996) ס"ח 1600: תוספת.
  תיקון מספר 11 (15 בינואר 1998) ס"ח 1646: סעיפים 1, 2(א), 2(ב), 10, 23.
  תיקון מספר 12 (12 ביוני 1998) ס"ח 1669: סעיפים 1, 2.
  תיקון מספר 13 (3 באוגוסט 1998) ס"ח 1681: סעיף 9.
  תיקון מספר 14 (15 בפברואר 1999) ס"ח 1704: סעיף 3א.
  תיקון מספר 15 (10 בינואר 2001) ס"ח 1772: סעיפים 9, 9א.
  תיקון (4 באפריל 2001) ס"ח 1786: סעיף 9א(ג).
  תיקון מספר 16 (14 ביוני 2001) ס"ח 1792: סעיפים 2, 12, 14, 14א.
  (17 בפברואר 2002) ס"ח 1831: התליית סעיף 9א(ג).
  תיקון מספר 17 (17 בפברואר 2002) ס"ח 1831: סעיפים 1, 5, 12(ג), 19.
  תיקון מספר 18 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיפים רבים.
  תיקון טעות (11 בספטמבר 2003) ס"ח 1904: סעיף 2(ד).
  תיקון מספר 21 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיפים 1א, 2(א), 5(א), 7(ג).
  תיקון מספר 22 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920: סעיף 2(א).
  תיקון מספר 23 (9 ביוני 2004) ס"ח 1941: סעיף 14ב.
  תיקון מספר 24 (18 בפברואר 2005) ס"ח 1982: סעיף 1, סעיף 9(ג).
  תיקון מספר 25 (11 באפריל 2005) ס"ח 1997: סעיף 19, 20א.
  תיקון מספר 26 (11 בספטמבר 2005) ס"ח 1002: סעיף 1.
  תיקון (1 ביוני 2003) ס"ח 1892: סעיפים 1, 6(ד), 9(ג), 15(א), תוספת ראשונה, שניה ורביעית.
  תיקון (81 בינואר 2004) ס"ח 1920: סעיף 1
  תיקון מספר 27 (13 ביולי 2006) ס"ח 2061: תוספת שניה
  תיקון מספר 28 (26 בדצמבר 2006) ס"ח 2075: סעיף 9, 9א.
  תיקון מספר 29 (11 בינואר 2007) ס"ח 2077: סעיף 2(א), 14א
  תיקון מספר 30 (7 ביוני 2007) ס"ח 2097: סעיף 2
  תיקון מספר 31 (18 בפברואר 2008) ס"ח 2134: סעיף 12
  תיקון מספר 32 (9 במרס 2008) ס"ח 2137: תוספת שניה
  תיקון מספר (30 במרס 2008) ס"ח 2143: תוספת שניה
  תיקון מספר 33 (29 ביולי 2008) ס"ח 2170: סעיף 3.
  תיקון מספר 34 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: תיקון התוספת השניה.
  תיקון מספר 35 (22 במרץ 2010) ס"ח 2235: סעיפים שונים והתוספת הראשונה.
  תיקון מספר 36 (10 בנובמבר 2010) ס"ח 2259: החלפת סעיף 20, הוספת סעיף 20ב והוספת תוספת חמישית.
  תיקון מספר 37 (11 באוגוסא 2011) ס"ח 2310: סעיף 14.
  תיקון מספר 38 (15 באוגוסט 2011) ס"ח 2314: סעיף 9.
  תיקון מספר 39 (27 במרץ 2012) ס"ח 2347: סעיף 2, תוספת ראשונה.
  תיקון מספר 40 (2 באוגוסט 2012) ס"ח 2375: סעיפים 9, 9א, 31.
  תיקון מספר 41 (15 בנובמבר 2012) ס"ח 2386: סעיף 14א(ג1).
  תיקון מספר 42 (22 במאי 2014) ס"ח 2452: הורה עצמאי.
  תיקון מספר 43 (16 בדצמבר 2014) ס"ח 2482: תוספת ראשונה.
  תיקון מס' 44 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 45 (6 במרץ 2016) ס"ח 2534: תוספת ראשונה.
  תיקון מס' 46 (27 ביולי 2016) ס"ח 2567: תוספת ראשונה.
  הוראת שעה ותיקוני חקיקה (11 באוגוסט 2016) ס"ח: 2573: סעיפים: 12, 12א, 12ב.
  תיקון מס' 47 (29 בדצמבר 2016) ס"ח 2592: סעיפים 5,12ב והתוספת השנייה.
  תיקון מס' 48 (27 בפברואר 2017) ס"ח 2606: סעיפים 5, 12ב.
  תיקון מס' 49 (30 במרץ 2017) ס"ח 2620: סעיף 2 ותוספת ראשונה.
  תיקון מספר 50 (28 בדצמבר 2017) ס"ח 2675: סעיף 14ב.
  תיקון מס' 51 (28 בדצמבר 2017) ס"ח 2677: סעיפים 2, 6.
  תיקון מס' 52 (17 בינואר 2017) ס"ח 2683: תיקון ניסוח כללי.
  תיקון מס' 53 - הוראת שעה (16 ביוני 2020) ס"ח 2802: סעיף 12.
  תיקון מס' 54 - הוראת שעה (7 ביולי 2020) ס"ח 2822: סעיף 12.
  תיקון מס' 55 (8 בדצמבר 2020) ס"ח 2874: סעיף 14.
  תיקון מס' 56 (4 ביולי 2021) ס"ח 2910: סעיף 12.

  תיקון מס' 59 - הוראת שעה (9 במרץ 2022) ס"ח 2962: סעיף 12.