חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תיקונים בחוק

לתחילת העמוד תיקונים בחוק
 • חוק חדש (26 ביוני 1994) ס"ח 1469.
  תיקון (20 בדצמבר 1994) ס"ח 1494: סעיף 71.
  תיקון מס' 2 (28 בדצמבר 1994) ס"ח 1496.
  תיקון מס' 3 (28 בדצמבר 1994) ס"ח 1497.
  תיקון מס' 4 (21 במרס 1996) ס"ח 1585.
  תיקון מס' 5 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607.
  תיקון מס' 6 (17 ביולי 1997) ס"ח 1630.
  תיקון מס' 7 (15 בינואר 1998) ס"ח 1645.
  תיקון מס' 8 (16 בפברואר 1998) ס"ח 1655.
  תיקון מס' 9 (15 בפברואר 1999) ס"ח 1704.
  תיקון (29 באוגוסט 1999) ק"ת 5996.
  הוראת שעה (8 במרס 2000) ס"ח 1730, סעיף 3א(ה)(3)(א) - בתוקף רק בשנת 2000
  תיקון מס' 10 (11 במאי 2000) ס"ח 1737.
  תיקון מס' 11 (6 ביולי 2000) ס"ח 1744.
  תיקון מס' 12 (10 בינואר 2001) ס"ח 1772.
  תיקון (4 באפריל 2001) ס"ח 1786: דחיית תיקון 12 לינואר 2002.
  תיקון מס' 13 (14 ביוני 2001) ס"ח 1792.
  תיקון מס' 14 (19 ביולי 2001) ס"ח 1798.
  תיקון מס' 15 (19 ביולי 2001) ס"ח 1798.
  תיקון (7 בינואר 2002) ס"ח 1821 (הוראת שעה): סעיף 3א.
  תיקון מס' 16 (7 בינואר 2002) ס"ח 1821.
  תיקון (17 בפברואר 2002) ס"ח 1831: דחיית תיקון 12 לינואר 2005.
  תיקון מס' 17 (4 ביולי 2002) ס"ח 1855.
  תיקון מס' 18 (24 ביולי 2002) ס"ח 1859.
  תיקון מס' 19 (1 באוגוסט 2002) ס"ח 1862: סעיף 8(ז), 14(ה).
  תיקון מס' 20 (20 בנובמבר 2002) ס"ח 1874: סעיף 8(א1), (ז)(3).
  תיקון מס' 21 (29 בדצמבר 2002) ס"ח 1882: סעיף 55(ה), 58(ד).
  תיקון מס' 22 (1 ביוני 2003) ס"ח 1892: סעיף 8(א1), 14, ביטול תיקון 12.
  תיקון מס' 23 (6 באוגסט 2003) ס"ח 1899: סעיף 3א(ה)(3).
  תיקון מס' 24 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919: סעיף 8 (א1)
  תיקון מס' 25 (18 בינאור 2004) ס"ח 1920: סעיף 40.
  תיקון מס' 26 (18 בינואר 2004) ס"ח 1920: סעיף 8(ב), סעיף 40(ד).
  תיקון מס' 27 (29 בנובמבר 2004) ס"ח 1962: סעיף 5(ג).
  תיקון ק"ת 6301 (31.3.2004) סעיפים רבים.
  תיקון מס' 28 (13 בפברואר 2005) ס"ח 1980: סעיף 5(ב), סעיף 23(א).
  תיקון מס' 29 (18 בפברואר 2005) ס"ח 1982: סעיף 14.
  תיקון מס' 30 (11 באפריל 2005) ס"ח 1997: סעיף 14(ז).
  תיקון מס' 31 (6 ביוני 2005) ס"ח 2002 סעיפים רבים.
  תיקון מס' 32 (14 ביולי 2005) ס"ח 2013: הוספת סעיף 8(א2).
  תיקון מס' 33 (10 באוגוסט 2005) ס"ח 2023: סעיף 14.
  תיקון מס' 34 (1 בינואר 2006) ס"ח 2046:הוספת סעיף א46.
  תיקון (14 ביוני 2006) ק"ת 6490: תוספת חמישית
  תיקון מס' 35 (15 ביוני 2006) ס"ח 2057: סעיף 18.
  תיקון מס' 36 (11 בינואר 2007) ס"ח 2077: סעיף 22, 29ב.
  תיקון מס' 37 (7 בינואר 2008) ס"ח 2127: סעיף 15(ג).
  תיקון מס' 38 (1 בינואר 2008) ס"ח 5125: סעיפים רבים
  תיקון מס' 39 (7 בפברואר 2008) ס"ח 2132: סעיף 46ב.
  תיקון מס' 40 (31 במרץ 2008) ס"ח 2144: סעיף 8(ז1).
  הוראת שעה (3 ביוני 2008) ס"ח 2161: סעיף 40א.
  תיקון מס' 41 (17 ביולי 2008) ס"ח 2167: סעיף 58.
  תיקון מס' 42 (30 ביולי 2008) ס"ח 2172: סעיף 21ב.
  תיקון מס' 43 (16 בנובמבר 2008) ס"ח 2191: תוספת שניה - לא הוקלד.
  תיקון מס' 44 (26 ביוני 2009) ס"ח 2201: סעיף 29.
  תיקון מס' 45 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיף 5.
  תיקון מס' 46 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיפים 8(א2), 13(א)(1).
  תיקון מס' 47 (7 בינואר 2010) ס"ח 2222: סעיף 14(ז1).
  תיקון מס' 48 (22 במרץ 2010) ס"ח 2235: תיקון התוספת השניה.
  תיקון מס' 49 (14 ביולי 2010) ס"ח 2248: הוספת סעיף21ג.
  תיקון מס' 50 (26 ביולי 2010) ס"ח 2251: סעיפים שונים, הוספת פרק ו'2
  ותיקון התוספת הראשונה.
  תיקון מס' 51 (28 ביולי 2010) ס"ח 2254: סעיף 14.
  תיקון מס' 52 (6 בינואר 2011) ס"ח 2271: סעיף 47 והוספת סעיף 40א.
  תיקון מס' 53 (20 ביולי 2011) ס"ח 2305: סעיף 8.
  תיקון מס' 54 (31 ביולי 2012) ס"ח 2373: סעיפי 4א, 40.
  תיקון מס' 55 (21 בדצמבר 2014) ס"ח 2486: סעיף 14(ז).
  תיקון מס' 56 (30 בנובמבר 2015) ס"ח 2511: סעיף 8.
  תיקון מס' 57 (27 ביולי 2016) ס"ח 2567: סעיף 40ב (הוספה).
  תיקון מס' 58 (11 באוגוסט 2016) ס"ח: סעיף 17, 18, הוספת תוספת שמינית.
  תיקון מס' 59 (29 בדצמבר 2016) ס"ח: 2592: סעיף 8.
  תיקון מספר 60 (10 בינואר 2017) ס"ח 2596: תוספת שלישית.
  תיקון מס' 61 (27 בפברואר 2017) ס"ח 2606: סעיפים 8, 14.
  תיקון מס 62 (7 בדצמבר 2017) ס"ח 2672: סעיפים 29, 29א, 29א1 (הוספה).
  תיקון מס' 63 (11 בנובמבר 2018) ס"ח 2757: סעיף 21ד (הוספה).