חוק ביטוח בריאות ממלכתי - חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994

לתחילת העמוד חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994
לתחילת העמוד 1. ביטוח הבריאות הממלכתי
  • ביטוח הבריאות הממלכתי לפי חוק זה, יהא מושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית.