הפקדה לקופות גמל בתקופת חל"ד ושמירת הריון

רשות המסים פרסמה הנחיה למעסיקים העוסקת בחישוב השווי בגין הפקדות המעסיק בתקופות חופשת לידה ושמירת הריון, הפקדות שנעשו בהתאם לחוק עבודת נשים.

 

 

הילה להט- מרדן

בהתאם להנחיה נקבע כי בתקופת הזכאות לדמי לידה / שמירת הריון, כאשר המעסיק ממשיך להפריש בעבור העובד/ת לקופות הגמל וקרן השתלמות כאילו המשיך/כה העובד/ת לקבל משכורת מהמעסיק, אין לחייב את העובד/ת בשווי, בהתאם למפורט בתנאי ההנחיה, ובלבד שההפקדה עומדת בתקרות שנקבעו בחוק. יש לשים לב שזכאות זו נותנת תקרות להפקדה לקופות בלבד לתקופת הזכאות, ואינה מקנה תקרות מס שנתיות אחרות דוגמת תקרות לחישוב מס, נקודות זיכוי והטבות מס אחרות.

בהתאם להבהרה שקיבלה חילן בתחילת 2022, אין בהנחיה זו בכדי לפגוע באפשרות המעסיק לערוך תיאום מס לעובד/ת, וזאת תוך צירוף ההכנסות מדמי הלידה והתחשבות בתקופת עבודה ללא תשלום. תיאום כאמור יעשה רק אצל המעסיק העיקרי, ובתנאי שהעובד/ת הצהירו בטופס 101 כי אין להם הכנסות נוספות בתקופת החל"ד והחל"ת. במקרה בו נערך תיאום מס כאמור, חישוב המס יעשה על בסיס שנתי מצטבר הכולל נ"ז, זיכויים ומדרגות מס גם לתקופות החל"ד והחל"ת.

מאמרים נוספים שכדאי להכיר: טעויות שכר | החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

למאמרים