ב- 1.1.2016 עולם התפעול הפנסיוני של המעסיקים השתנה

בשנה האחרונה יצאו מספר חוזרים אשר מטילים אחריות ישירה על המעסיקים ומשנים את תהליכי העבודה מקצה לקצה. התקנות מטילות בין השאר אחריות ישירה על המעסיק לתהליך סליקת הכספים, הודעה לקופות על סיומי העסקה של עובדים, קבלת היזון חוזר מהקופות וטיפול בשגויים ועוד. חילן פנסיה מציעה פתרון כולל כגורם מתפעל וממליצה למעסיקים להיערך ליישום החוזרים כבר במהלך שנה זו.  

 

אסף אלפרט, ראש אגף שיווק ומכירות

1.  סליקה ישירה מהמעסיק ליצרן - החל מ- 1.1.2016

התקנות מטילות אחריות ישירה על המעסיק להעברת כספים לקופות הגמל ולהעברת פרטים לגופים המוסדיים בעת ההעברה. עד היום ברוב הארגונים מנהלי ההסדר פטרו את המעסיקים מניהול תהליך העברת הכספים לגופים המוסדיים וכן מהטיפול בהיזון החוזר.

 

 

 

לאור הפעלת התקנות המעסיק אחראי: 

 • להעברת הכספים כולל פירוט שיעור ההפקדה וסכום ההפקדה לגבי כל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל.           
 • ליידע את הקופות על סיום העסקה של עובדים.
 • ליידע את הקופות על שחרור פיצויים או אי שחרורם.
 • המעסיק מקבל ישירות מהקופה היזון חוזר תוך 3 שעות מהעברת הכספים והוא מחוייב לתיקון התקלות. בנוסף המעסיק מקבל היזון חוזר חודשי ושנתי.
 • כל הדווחים של המעסיק נדרשים להיות מבוצעים בקובץ ממוכן, במבנה דווח אחיד.
תפעול פנסיוני
 

 • עמידה ברגולציה ושקט תפעולי למעסיק 
 • חסכון כספי לארגון ומניעת טעויות 
 • שיפור רמת השירות לעובדים

תפעול פנסיוני

2.  טופסי הצטרפות אחידים לקופ"ג, השתלמות ופנסיה – החל מ- 1.4.2015

הטופס האחיד מחליף את כל טופסי ההצטרפות הייחודיים של הקופות. שינוי מהותי זה מנגיש את ההצטרפות הישירה והניוד לעובד, תהליך אשר עד כה היה מורכב לעובד הופך להיות פשוט ועקב כך הצפי הוא שעובדים רבים יותר יעברו להצטרפות ישירה שלא דרך סוכן. הקופה אף שולחת חיווי ישירות לעובד על ביצוע ההצטרפות,  שינוי זה צפוי להוריד שליטה וכן אחריות מהמעסיק.

3.  איסור התניה של כיסוי ביטוחי בניהול החיסכון

חוזר שיצא ביום 16.11.2014 מטעם המפקח על שוק ההון ביטוח וחיסכון, קובע כי "צירוף מבוטח באמצעות מעסיקו לכיסוי ביטוחי קבוצתי או לכיסוי ביטוחי אישי לא יותנה בניהול מוצר פנסיוני כלשהו אצל גוף מוסדי מסוים". המשמעות: מעסיק שהגיע להסכם עם מבטח מסויים, לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה בתעריף מוזל עבור עובדיו, יהיה חייב לאפשר לכל עובד להצטרף לכיסוי זה, גם אם החיסכון הפנסיוני של העובד לא מנוהל אצל אותו המבטח.

מטרת החוזר הנה לצמצם את החשש לניגוד עניינים בין המעסיק לעובד במסגרת ההצטרפות להסדר חיסכון פנסיוני. חוזר זה מקבע באופן מיידי את איסורי ההתניה המופיעים בחקיקת ריבוי סוכנים הצפויה.

4.  שירותים למעסיק באמצעות "גורם מתפעל" – החל מ- 1.7.2015

האוצר אשר מבין את הצורך של מעסיקים בתפעול כלל התהליכים הפנסיונים במציאות החדשה שנוצרה הגדיר פורמאלית גוף חדש בו יכול המעסיק להיעזר המוגדר כ"גורם מתפעל". גוף זה יסייע למעסיק בצירוף עובדים, הפקדת תשלומים, סליקת מידע, היזון חוזר כספי, דמי ניהול, אובדן כושר, פיצויים וכו'.

הגורם המתפעל אינו מוגדר כבעל רישיון – כלומר לא מחוייב להיות סוכן / מנהל הסדר.

5.  היערכות למציאות החדשה

ההיערכות למציאות החדשה מורכבת ולוקחת זמן. חילן פנסיה  נערכה מראש להתפתחות זו כגורם מתפעל, ותומכת ב:

 • הגדרת החוקה הפנסיונית הארגונית והקמתה במערכת חילן, תיעוד עדכונים ותחזוקה שוטפת.
 • קליטת ממוכנת של התוכניות האישיות של כל העובדים ובדיקת תקינות למול החוקה הארגונית.
 • מסך אינטרנטי לקליטת תוצרי הייעוץ מכל הסוכנים הפנסיוניים בישראל. הכלי תומך בחקיקה הצפויה שתאפשר לכל עובד לבחור את הסוכן הפנסיוני שלו.
 • תקשורת מול הסוכנים – "שרשת חיול" לסוכנים מורשים לעבודה מול הארגון, הכשרה שוטפת ועדכונים לסוכנים, דלפק שירות לסוכנים – מענה לשאלות והבהרות.
 • הקמת קופות חדשות, מילוי טפסי 161, איסוף נתוני ערכי פדיון פיצויים מהיצרנים בעת סיום העסקה.
 • תמיכה שוטפת של מומחי חילן פנסיה לתחזוקת החוקה ובדיקות התקינות.
 • פתרון סליקה.
 • בקרות פנסיוניות מתקדמות על בסיס חודשי שוטף.
 • דיווח כספי פיצויים וניהול הנכסים הפנסיוניים.

למידע נוסף והיערכות – 03.6383356, marketing@hilan.co.il

 

עוד בחילן: טופס 161, טיפול בכספי פיצויים | תפעול פנסיוני

למאמרים