ניהול יתרות פיצויים

חילן פנסיה ניהול יתרות פיצויים

חלק מורכב ורגיש בפעילותו הפנסיונית של המעסיק מתרכז בדיווח יתרות הפיצויים שבתכניות העובדים. דיווחים אלו נועדו לרוב לשתי מטרות עיקריות: דוחות כספיים ומילוי טופס 161.
גם בעידן שבו חלק ניכר מהעובדים חתומים על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, מבקשים המעסיקים לדייק בדיווחי היתרות לטופסי 161 במטרה להימנע מביצוע תיקונים בטפסים ולא לפגוע בהטבות המס של העובדים.
ניהול יתרות הפיצויים ברמת התוכניות האישיות של העובדים בתוך מערכת חילן, יאפשר למעסיק לשלוף בכל עת את יתרות הפיצויים לשימוש למטרותיו.

 

גורם מתפעל פנסיוני
  • מילוי טופסי 161
  • סיוע בהפקת דוחות
  • טיפול במכתבי פיגורים

צוות החשבות הפנסיונית של חילן מאפשר מתן מגוון שירותים למעסיק ובכלל זה:

  • מילוי טופסי 161 - לעובדים העוזבים.
  • סיוע בהפקת דוחות - כגון: ערכי פדיון פיצויים, עובדים ללא הפרשות פנסיוניות וכו'.
  • טיפול במכתבי פיגורים הנשלחים למעסיק.


ניהול נכסי פיצויים

חילן פנסיה מציעה שירות מורחב לניהול שוטף של מכלול הנכסים הפנסיוניים המהווים את היעודה לפיצויים. במסגרת הפתרון חילן מרכזת את כל יתרות הפיצויים המתקבלים מהגופים המוסדיים, עורכת בקרות ומבצעת תיקונים במידת הצורך, כדי ליצור לארגון את התמונה המלאה והמפורטת את היעודה לפיצויים. כל אלו מהווים בסיס לדיווחים חשבונאיים שחברות מחויבות בהם.


פתרון ניהול הנכסים הפנסיונים כולל:

  • טיוב יתרת הבסיס של צבירות פיצויים.
  • בקרה שוטפת על הפרמיה לפיצויים ועל הניודים.
  • יצירת דוח פיצויים מובנה ולוגי, להעברה לדוחות הכספיים של הארגון.