ניהול יתרות פיצויים

חילן פנסיה ניהול יתרות פיצויים

חלק מורכב ורגיש בפעילותו הפנסיונית של המעסיק מתרכז בדיווח יתרות הפיצויים שבתכניות העובדים. דיווחים אלו נועדו לרוב לשתי מטרות עיקריות: דוחות כספיים ומילוי טופס 161.

גם בעידן שבו חלק ניכר מהעובדים חתומים על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, מבקשים המעסיקים לדייק בדיווחי היתרות לצורך דוחות כספיים ומילוי טופסי 161 במטרה להימנע מביצוע תיקונים בטפסים ועל מנת שלא לפגוע בהטבות המס של העובדים.

גורם מתפעל פנסיוני
  • מסך פיצויים מרכזי למעסיק
  • דוחות פיצויים מבוקרים
  • מילוי 161

צוות החשבות הפנסיונית של חילן מאפשר מתן מגוון שירותים למעסיק ובכלל זה:

  • מסך פיצויים: מסך מעקב ובקרה חודשית על יתרות הפיצויים של עובדי הארגון
  • דוחות פיצויים מבוקרים כגון: ערכי פדיון פיצויים, עובדים ללא הפרשות פנסיוניות וכו'
  • מילוי טופסי 161 לעובדים העוזבים