Retail

Retail

ניהול נתוני שכר ונוכחות ברשתות הקמעונאיות המבוזרות יכול להפוך למשימה פשוטה בזכות מגוון של כלי ניהול במערכת אינטגרטיבית אחת. כלים המקנים לכם שליטה מלאה על תהליך הגיוס, פתרון 101 אלקטרוני לפתיחת עובד בחנויות, פתרונות לרישום נוכחות המחובר לקופות, בקרה על עמידה בדיני העבודה ועוד, יסייעו לכם בניהול יעיל יותר של ההון האנושי ויימנעו חריגות רגולטוריות.

מדגם לקוחות

עוד סקטורים