תעשייה

תעשייה

כשמדובר בתחום התעשייה, ניהול יעיל של המשאב האנושי מתורגם מיד לחסכון כספי. כ-75% מארגוני התעשייה המובילים במשק הישראלי נעזרים בפתרונות חילן לניהול שכר והסכמי עבודה מורכבים, ניהול מערך הנוכחות והמשמרות בארגון, בקרת שעות נוספות, סידור עבודה יעיל, בקרה על עמידה ברגולציה, ניהול פרויקטים על רצפת הייצור, העמסה תקציבית, בקרה פנסיונית, כלים למדידת רווחיות תפוקת העובדים ועוד.

מדגם לקוחות

עוד סקטורים