רשויות מוניציפליות

רשויות מוניציפליות

חילן מציעה מערכת אינטגרטיבית המרכזת את כל הפתרונות הדרושים לכם בתחום השכר, הנוכחות וה-HR. הפתרון כולל מענה להסכמי עבודה מורכבים, מערכת דירוגים ודרגות מסועפת המנהלת מגוון תפקידים, חישובי פרישה וסימולציה, ניהול מלא של ההון האנושי מגיוסו ועד פרישתו כולל ניהול תיק עובד, תקינה, רווחה, הדרכה, ניהול מסמכים, הערכת עובדים ופתרונות ייעודיים לעולם ההוראה על הסכמיה השונים.

מדגם לקוחות

עוד סקטורים