רפואה ובריאות

רפואה ובריאות

לניהול בריא של ההון האנושי בתחום הרפואה, חילן מציעה פתרון ייעודי לתחומי השכר, הנוכחות ומשאבי האנוש. הסכמי עבודה מורכבים, מערכת דירוגים מסועפת השולטת במגוון מקצועות, ניהול ספרי תקן לשגרה וחרום, מודול לסידור עבודה אוטומטי, דווח נוכחות מבוזר, העמסה תקציבית לכל יחידה וחיבור בין כמות המטופלים לבין שעות העבודה, הם רק חלק מהאתגרים בתחום הרפואה הזוכים למענה מקיף מחילן.

מדגם לקוחות

עוד סקטורים