סיעוד וצרכים מיוחדים

סיעוד וצרכים מיוחדים

האתגר בניהול מערך נוכחות מורכב האופייני לסקטור זה זוכה למענה מקיף עם פתרונות הנוכחות והשכר האינטגרטיביים של חילן. איסוף נוכחות ממרכזים שונים, חישובי שכר מורכבים של עובדים ממקצועות שונים, פיקוח על התקינה, בקרת שעות נוספות, בקרת עובדי קבלן, סידור עבודה בהתאם לרגלוציה ועוד יקלו עבורכם על ניהול ההון האנושי, יחסכו כסף וימנעו טעויות וחריגות רגולטוריות.

מדגם לקוחות

עוד סקטורים