מלונאות

מלונאות

אופי הפעילות הדינאמי בתחום המלונאות מציב אתגר ניהולי מורכב, בפרט כשמדובר בעמידה ביעדים בתחום ניהול ההון האנושי, הנוכחות והשכר. תכנון התקן ומצבת עובדים המתאימה לתפוסת המלון ולאירועים המתוכננים, ניהול סידור עבודה והשוואתו לנוכחות בפועל, מניעת חריגות רגולטוריות, ניהול עובדי קבלן ועובדים זרים ודוחות ייעודיים לבתי מלון, הם רק חלק מהתחומים בהם חילן תוכל לסייע בחיסכון.

מדגם לקוחות

עוד סקטורים