מכללות ואוניברסיטאות

מכללות ואוניברסיטאות

עבור רובם המכריע של מוסדות ההשכלה גבוהה בישראל, חילן מציעה מערכת אינטגרטיבית המרכזת את כל הפתרונות בתחום השכר, הנוכחות וה-HR. הפתרונות נותנים מענה להסכמי עבודה מורכבים, מערכת דירוגים המנהלת מגוון תפקידים, ניהול מלא של המשאב האנושי החל מהגיוס ועד לפנסיה, Work Flow אינטרנטי לדווחי מרצים, הערכת עובדים, ניהול תיק עובד מורחב ופתרונות ייחודיים נוספים.

מדגם לקוחות

  • הטכניון
  • אונ' בן גוריון
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • אוני' אריאל
  • מכון ויצמן
  • מכללת תל חי
  • מכללת נתניה
  • אוניברסיטת תל אביב
עוד סקטורים